Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Leder af IKC

Rømersgade 17
1362  København K
33 32 59 39 / 22 55 26 78
anna-kathrine.tp@indremission.dk


Fokusområder

Teamledelse, undervisning, tværkulturel mission, netværksarbejde

Lidt om mig selv

Jeg er gift med Per, der er præst ved Kingos Kirke på Nørrebro. Vi har fire voksne børn og to børnebørn. Jeg er uddannet teolog og har tidligere været ansat som familiekonsulent i Indre Mission, projektkonsulent i Armenien, missionssekretær i Promissio, fundraiser i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) og som indsamlingskonsulent i Indre Mission. Siden 1. august 2021 er jeg leder af Internationalt Kristent Center i København.


Jeg kan tilbyde

Bibelundervisning om:

  • Glæden ved at give - om Paulus og indsamlingen til de fattige
  • Hvad jeg lærte på bibelretræte - om Johannesevangeliet
  • Tilgivelsens mysterium - om Josefberetningen

Undervisning om:

  • Inspiration til tværkulturelt arbejde
  • Mission og diakoni
  • Sprogindlæring, kultur- og religionsmøde
  • Netværkssamarbejde med kirkelige såvel som kommunale aktører