Arne Olesen

Pensioneret rejsesekretær

Lumbyesvej 6, 6. 5.
7000  Fredericia
21 61 24 94
arne.olesen@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse, undervisning

Lidt om mig selv

Jeg er født i 1947 og er stadigvæk til rådighed som forkynder og underviser i bibelske tekster og emner.

Jeg kan tilbyde

  • Gennemgang af bibelske tekster: Eks.: Jobs Bog, Esajas' Bog og Johannes' Åbenbaring - og i det hele taget det fleste Nytestamentlige skrifter, samt bibelske personer: Abraham, Moses.
  • Undervisning i troslærerstof: Eks.: Frelsesvished
  • Bekendelsesskrifter