Ben Haman Jensen

Grafiker

Korskærvej 25
7000  Fredericia
82 27 12 31
ben.hj@indremission.dk


Fokusområder

Udvikling og produktion af visuelt baserede produkter til tryk, print eller skærm for Indre Mission

Lidt om mig selv

Jeg har et godt stykke over 20 års erfaring som grafiker i Grafisk team i Indre Mission, hvor min arbejdsdag går med at gøre det gode budskab synligt. Det gør jeg som en glad del af Grafisk team.

Jeg arbejder dagligt med Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator og desuden diverse webbaserede arbejdsstyrings- og kreative værktøjer.

Jeg har det fint med at deltage i alle led af det grafiske arbejde i store og mindre opgaver, helt fra ide-udarbejdelse og til trykklargøring – herunder planlægning - i tæt samarbejde med opgavegiveren.

Jeg udfører desuden digitale illustrationer og laver fotografering (portræt-, miljø-, produkt-, kunstfotografering m.v.).