Bent Kjær Andersen

Pensioneret missionær


Fokusområder

Forkyndelse

Lidt om mig

Jeg er en glad mand, som er opvokset på landet i det vestjyske (Sdr. Bork). Er uddannet smed, og havde tænkt, at det var der, jeg skulle have min fremtid.

Men Gud ville det anderledes. Han kaldte først til soldatermissionen. Dernæst et ophold på bibelskolen i Børkop. Siden var det arbejdet med mennesker med særlige behov, efterfulgt af 16 år som graver, og fritidsansat i Indre Mission, inden det i 1999 blev til en stilling som missionær. Først i Thy, og nu i Hjørring.

Siden 1977 har jeg været den lykkelige, der har fået lov til at dele livet og kaldet med Anna Margrethe. Vore 4 børn, 2 svigerbørn og 6 børnebørn fylder os med stor glæde. Når der så bliver lidt tid til overs, bliver den brugt i haven og på huset.


Jeg kan tilbyde

Det ligger mig meget på sinde, at Jesus forkyndes til frelse. Som troens folk har vi brug for at blive undervist i Skriften, så vi ikke kommer på vildspor.

Derfor tilbyder jeg forkyndelse og undervisning i f.eks:

  • Kristendomskursus
  • Den røde tråd
  • Dåben (3 lektioner)
  • Trosbekendelsen (3 lektioner)
  • Bøn (flere emner), herunder Fadervor (2 lektioner)
  • Gennemgang af Kolossenserbrevet

Derudover en række emner til en enkelt aften, som f.eks.:

  • Menneskets værdi
  • At vandre i de forudbestemte gerninger
  • Helligånden (flere emner)

Derudover ligger seniorarbejdet mig meget på sinde, og jeg vil rigtig gerne være med til at udvikle dette. Jeg kommer gerne ud for at tale med jer om, hvilke muligheder der kunne være i jeres område. Og vil også gerne være med til at udruste ledere i dette arbejde.