Brian Thisgaard Vibe Olesen

Fritidsforkynder

Damgårdsparken 18
6070  Christiansfeld
21 29 08 05
brian.olesen@indremission.dk

Lidt om mig selv

Jeg hedder Brian Olesen. Jeg er født i 1977 og er gift med Karen og har to børn: Jonathan, som blev født i marts 2016 og Frederik, som blev født i november 2018. Jeg har været forkynder eller fritidsforkynder siden 2004. Jeg arbejder som emballage-disponent hos Danæg i Christiansfeld. Jeg bruger min fritid på at læse gode bøger og på at dyrke motion i forskellig form. Og så bruger jeg selvfølgelig meget tid på familien og de dertilhørende forfaldende praktiske opgaver. 


Jeg kan tilbyde

Forkyndelse, undervisning og oplæg ud fra Bibelens tekster eller de bibelske emner, som interesserer jer. Jeg har særligt arbejdet med Jesus-centreret forkyndelse, oplæg om discipelskab og undervisning om Johannes Åbenbaring m.m.