Elisabeth Holdensen

Konsulent i DFS


Fokusområder

Ledersparring. Inspiration. Forkyndelse.

Lidt om mig selv

Jeg er født og opvokset i Aulum i Vestjylland. Her har jeg været med i kirke og missionshus fra jeg var barn og blandt andet kommet i børne- og juniorklub og sunget i kor. Det har lagt et godt fundament for mit liv.

Jeg blev uddannet pædagog i 2007 og har siden arbejdet i SFO og børnehave.

Jeg bor i Aalborg med min mand Jonas og vores 3 børn.

Jeg har været konsulent i DFS siden januar 2016. Jeg er ansat som Gospel-kids konsulent på 25% af tiden og resten DFS konsulent.

I min fritid er jeg først og fremmest sammen med min familie og venner. Jeg kan også rigtig godt lide at fordybe mig i strik og håndarbejde eller noget andet kreativt.


­Jeg kan tilbyde

  • Ledersparring til klubledere i de 4 kredse: Himmerland, Han Herred, Aalborg og Vendsysselkredsen. Mere konkret: opmuntre, udruste og inspirere til arbejdet med børn i klubberne
  • Ledersparring i klubarbejdet i DFS og Gospel-kids.
  • Inspiration til forkyndelse og formidlingsformer for børn.
  • Forkyndelse til familie/fællesmøder i IM fællesskaber
  • Introduktion til/genopfriskning af DFS's materiale; bla. BørneFrø, JuniorFrø og KirkeFrø, MiniFrø, Legekasse.dk og DFS' hjemmeside
  • Idéer til kreativ forkyndelse, i form af: levende fortælling, tegn mens du fortæller, Gospel-kids, Godly Play og forskellige kreative aktiviteter
  • At holde en Gospel-kids dag i et område (Lokale frivillige sørger for invitation af børn, det praktiske og forblejning på dagen, jeg forbereder det vi skal synge, har musik med og er korleder hele det aftalte tidsrum)
  • At hjælpe med opstart af en Gospel-kids gruppe sammen med lokale frivillige
  • At medvirke til et familiemøde/fællesaften eller lignende