Hans Jørgen Hedegaard

Pensioneret missionær

Møllehøj 10, 1. 3.
7400  Herning
22 12 19 06
hans.joergen.hedegaard@indremission.dk