Henri Alex Jensen

Pensioneret missionær


Fokusområder

Forkyndelse

Lidt om mig

Som 22-årig fik jeg – efter et bibelskoleophold - et ret direkte kald til at blive missionær. Jeg har nu været missionær i over 40 år og føler mig meget priviligeret over at måtte bruge al min tid på det, jeg brænder mest for. Jeg er især glad for at komme ud og forkynde Guds ord ved møder og bibelkurser.Jeg prøver at være kontaktskabende og er glad for syge- og husbesøg og samtale (sjælesorg) med mennesker.

Min kone Ellen har været og er en vigtig opbakning og hjælp i min tjeneste. Vi har fire børn.

Mine fritidsinteresser har især med natur og motion/sport at gøre. Jeg færdes meget i naturen enten med kikkert, fiskestang eller jagtbøsse. Løb, mountainbike og vinterbadning hører også til min fritidsbeskæftigelse. 


Jeg kan tilbyde

Forkyndelse ved møder, bibelkurser og bibelundervisning. Dels emner, temaer, eller dels gennemgang af bibelske skrifter. Gerne flere lektioner. Gerne fortløbende.

Ang. møder har jeg mange forskellige emner, temaer og skriftafsnit - ikke mindst påskens centrale budskab. Kontakt mig ang. dette og få flere detaljer.

Nogle eksempler på emner med to eller flere lektioner:

  • Jesu genkomst og de sidste tiders tegn. 2 lektioner.
  • Abraham - troens far. Fra 1 til 5 lektioner.
  • Menighedsbrevene i Åb 2 og 3. 3 evt. 2 lektioner.
  • På sporet af Paulus og Filipperbrevet. 4 evt. 3 lektioner.
  • 2. Peters brev. 2 lektioner.
  • Bibelens troværdighed. 3 lektioner evt. 2- dybtgående og grundigt.
  • Korset i GT. 2 lektioner.
  • Gud hellig og herlig. 2 lektioner.
  • Bønnens evangelium. 2 lektioner.
  • Helliggørelse. 2 lektioner evt. 1.