Henrik Boje Jensen

Storbysekretær

Sømosevej 10
2740  Skovlunde
40 20 82 42
henrik.bj@indremission.dk


Fokusområder

Ledersparring, forkyndelse

Lidt om mig selv

Jeg er storbysekretær i Københavns Indre Mission med ansvar for arbejdet i Storkøbenhavn og med kontor i Bethesda. Mine opgaver består i ledelse og administration, samt at være med i diverse udvalg og bestyrelser. Derudover har jeg opgaver med forkyndelse, undervisning og besøgstjeneste. Jeg bor i Skovlunde med min ægtefælle Susanne.


Jeg kan tilbyde

Bibelundervisning:

Kolossenserbrevet kap. 1-3
1.time: Kol 1,1-2,5: Kristus er alt og rig nok for alle
2.time: Kol 2,6-23: Livet i Kristus og menneskebuddene
3. time: Kol 3,1-4,18: Troens frugter i liv og tjeneste

Galaterbrevet kap. 1-3
1. time: Gal 1: Kamp for evangeliet
2. time: Gal 2: Evangeliets frihed
3. time: Gal 3: Retfærdighed ved troen

Forkyndelse:

Et liv i bøn
Forkyndelse om bønnens gave og mulighed. Opmuntring til frimodig bøn.

Dåben i kristenlivet
Om dåben som den nødvendige nye fødsel for at arve Guds rige. Dåben giver os del i Kristus, i hans død og opstandelse.

Diakoni og tjeneste
Om diakonale muligheder for fællesskabet og den enkeltes hverdagstjeneste som kristen.

Oplæg om IM-identitet
Hvad betyder Indre Mission for troen og kristenlivet?
Personlig refleksion og drøftelse af IM-identiteten i dag.