Jørgen Bloch

Pensioneret missionær

Græshaven 25
8920  Randers NV
24 92 60 07
joergen.b@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse

Lidt om mig

Sammen med min ægtefælle har jeg set og oplevet mere af Danmark end flertallet. Vi elsker naturen og er derfor ofte af sted til fods. Jeg er uddannet diakon. Gennem 19 år har jeg været en del af bestyrelsen for Ordet og Israel og har mange gange opholdt mig i Israel i perioder af 8-14 dage.

Min opvækst var i et arbejderhjem på Fyn uden særlig tilknytning til det kirkelige liv. Jeg blev præget af 68-oprøret, hippiebevægelsen og socialismen, men også af nonnerne på den katolske skole jeg gik på. Som 17-årig mødte Gud mig på en lejr. Siden har Jesus været en levende relation i mit liv.

Kaldet til en tjeneste fik jeg samtidig med, at jeg kom til tro på Jesus som min og verdens frelser.


Jeg kan tilbyde

Temaer fra GT

 • Guds bolig (2. Mos. 25-31)
 • En himmelsk ypperstepræst (2. Mos. 28,1-5 m.fl.)
 • Jonas og hans budskab
 • Hoseas profeti om Guds hustru
 • Zakarias – Gud husker (emnet dækker to aftener/lektioner)
 • Sabbatten
 • Forbi gangens fest (Påsken – 2. Mos. 7-13)
 • Pinsen – Folkets fødsel
 • Hornblæsning og forsoning (3. Mos. 23)
 • Løvhyttefesten (3. Mos. 23)
 • Guldkalven (2. Mos. 32)
 • Velsignelsen (4. Mos. 6,24-26)
 • Sl 72 Kongesalmen
 • 2. Sam. 7 Jeg vil bygge Herren et hus
 • Josef et profetisk billede på Jesus

Temaer fra NT:

 • Matt. 14,22-33 Når frygten melder sig
 • Matt. 15, 21-28 Hvem opsøger hvem
 • Matt. 25,1-13 Herren kommer (Adventstema)
 • Mark. 1: Begyndelsen
 • Mark. 4,1-30: Talen om Gudsriget
 • Mark. 5,21-43: Stærkere end sygdom
 • Mark. 6,30-44: Messias mad
 • Mark. 7,1-23: Loven om opvask
 • Mark. 14,1-31 Festmåltidet
 • Mark. 15. 21-41 Korset
 • Mark. 14, 32-42 Valgets have
 • Luk. 15 Tabt men fundet
 • Joh. 2,1-11 Vi lever i tiden
 • Joh. 3 m.fl. Missionsmanden Nikodemus
 • Joh. 20, 19-31 Den vantro Thomas
 • Joh. 8,1-11 Lys i mørket
 • Åb. 21 Lysets verden
 • Rom. 5,1 Guds ære
 • Rom. 13,11-14 Tag livet alvorligt

Temaer om bøn:

 • Den personlige bøn en gave
 • Bøn i fællesskab en gave
 • Faste – en glemt velsignelse

Øvrige forkyndelses temaer:

 • Er det ikke nok at tro på Gud?
 • Løfternes Gud
 • Tilgivelsens pris
 • Kan jeg leve som jeg vil
 • Ordet alene
 • Troen alene
 • Nåden alene
 • Kommer Jesus igen?
 • Hvad med tusindårsriget og bortrykkelsen?
 • Verdensdommen
 • Det gamle evangelium
 • Findes der bevis?

Personlige vidnesbyrd:

 • Fra arbejderhjem og hippiekultur til missionær
 • Beretninger fra Sodoma og Gomorra (Vidnesbyrd fra en ”udpost”)
 • Mennesker jeg mødte

Temaer med karakter af foredrag – velegnet til seniormøde eller foredragsaften m.m.

 • Vilhelm Birkedal (Jeg så ham som barn)
 • En vandring med Maria Jesu mor i billeder og ord
 • En vandring i billeder med Jesus.
 • Hedningekvinden Rut
 • Rejseforedrag fra det vestlige USA