Johane Ettrup Brande

Tværkulturel medarb.

Kløverbakken 34
8700  Horsens
22 13 24 73
johane.eb@indremission.dk


Fokusområder

Tværkulturelt arbejde

Lidt om mig selv

Jeg har en bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet og er ansat som tværkulturel medarbejder i Indre Mission i Aarhus med virke ud fra Internationalt Kristent Center Østjylland - i daglig tale kaldet IKC Østjylland. Her kan jeg udfolde mine kreative evner til blandt andet at undervise flygtninge og indvandrere i dansk, lede tværkulturelle bibelstudier, snakke med mennesker fra hele verden om alt mellem himmel og jord, planlægge diverse arrangementer m.v.


Jeg kan tilbyde

I begrænset omfang tilbyder jeg inspiration og støtte til mødet med flygtninge og indvandrere – eller hjælp til at komme i gang.

Derudover holder jeg ligeledes i begrænset omfang oplæg til samtale om eksempelvis:

  • Islam (forholdet mellem kristendom og islam, gudssynet, frelsesforståelsen osv.).
  • Mødet med muslimer.
  • Fadervor set med mellemøstlige øjne.
  • Du skal elske den fremmede som dig selv.
  • Hvad folk fra Mellemøsten kan lære os om Jesu kultur, om Bibelen og om Gud.
  • Tværkulturelt arbejde i praksis - hvordan kommer vi i gang?