Kurt Kristensen

Regionsleder i Øst

Jessensvej 12
2630  Taastrup
30 49 24 10
kurt.k@indremission.dk


Fokusområder

Ledelse, forkyndelse, mission i Østdanmark

Lidt om mig selv

Jeg er teolog, præst og ansat som regionsleder i Indre Missions Region Øst. Jeg er gift med Karen og har 3 voksne børn.

På arbejdet er jeg leder for medarbejderne i regionen og taler gerne med ledere i det lokale arbejde om, hvordan vi udvikler missionsarbejdet. Jeg elsker at forkynde det kristne budskab og undervise i bibeltekster.

Jeg brænder for, at mennesker skal møde Guds kærlighed og høre budskabet om Jesus Kristus. Derfor skal arbejdet i DFS og Indre Mission leve, så mennesker mødes for at dele det dybeste i livet.

Det vigtigste i vores arbejde er de lokale fællesskaber for børn, unge og voksne. Det vil jeg gerne bakke op om sammen med de øvrige medarbejdere.


Jeg kan tilbyde

Samtaler om Indre Missions arbejde i Region Øst

Forkyndelse over bibeltekster og temaer, fx:

  • Frelsesvished
  • Troens kamp
  • Dåben
  • Nadveren
  • Forsoning - et gennemgående fokus i Bibelen
  • Temaer fra Johannesevangeliet, Esajas' Bog og Hebræerbrevet
  • Skabt i Guds billede
  • Formaning - en positiv mulighed i fællesskabet
  • Med Bibelen på rejse i landet Jordan