Mariane Nedergaard Espersen

Kontorsekretær

Korskærvej 25
7000  Fredericia
82 27 12 13
mariane.ne@indremission.dk

Lidt om mig selv

Jeg er uddannet cand. mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering og har tidligere arbejdet som foreningskonsulent i en kristen børne- og ungdomsorganisation. 
Siden 2023 har jeg været ansat i Indre Mission i et vikariat som kontorsekretær, hvor jeg har en bred vifte af opgaver i Indre Mission, Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og Indre Missions Familiearbejde. 
Personligt er jeg gift med Jes, mor til Mads Emil og bosat i Kolding. 


Ansvarsområder

 • Sekretær for vicegeneralsekretæren
 • Sekretær for Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, missionsteamet, diakoniteamet og frivillighedsteamet
 • Praktisk ansvarlig på Indre Missions Årsmødefestival
 • Online kommunikation af Indre Missions Tværkulturelle arbejde (hjemmeside, Facebook og nyhedsmails)
 • Online kommunikation af Indre Missions Familiearbejde (hjemmeside, Facebook og nyhedsmails)
 • Udarbejdelse af Indre Missions informationsbrev
 • Udarbejdelse af Indre Missions informationsnummer
 • Administration af Missionspuljen

Jeg brænder særligt for:

 • At Indre Missions arbejde bliver gjort kendt via diverse kommunikationskanaler
 • At understøtte mine kollegaer, der er ansat i regionerne og på Indre Missions Hus bedst muligt
 • At skabe gode rammer for mine kollegaer på Indre Missions Hus vha. bl.a. fødselsdagsmarkeringer, andagtsplan, massageordning