Palle Kure

Missionær

Skagelfaldsvejen 17
3720  Aakirkeby
23 44 13 73
palle.k@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse, ledersparring, samtaler, tværkulturelt arbejde

Lidt om mig selv

Jeg er uddannet lærer. Natur, historie, billedkunst og arkitektur er noget, jeg interesserer mig meget for. Jeg arbejder med kreative udtryk: tegninger, maleri og fotos, som jeg også benytter i forkyndelse og undervisning.

Jeg forkynder Bibelens budskab, fordi nogen delte troen på Jesus med mig, da jeg var teenager.


Jeg kan tilbyde

Forkyndelse / undervisning mm.

 • Guds selfie
  Hvad er dit billede af Gud? Præget af Bibelen? Præget af din samtid? Præget af livet du fik? Hvordan viser Gud sig selv?
 • Han gav afkald
  Gud blev som os, og derefter mindre end det
 • Tro og tvivl
  Det er uretfærdigt! Indføring i hovedtanker Jobs bog. En tekst der handler om det vi oplever, når vi bliver ramt af ulykke og sorg
 • Jesus viser sig
  Om de to Emmaus-vandreres oplevelser på vejen fra Jerusalem, Lukasevangeliet 24
 • Vi har Helligånden
  Vi har ikke fået en fej Ånd
 • Tilpasning eller forandring?
  En eller flere aftner med udgangspunkt i teksten: "Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne", Romerbrevet 12,2
  A) Gør du som de andre? Klarer du dig uden Gud?
  B) Er troen "full-flex"? Køber du dig glad?
  C) Gør du en forskel? Er du dig selv nok?
 • Jeg er med jer alle dage
  Jesus sendte disciplene ud, og i skriftet Apostlenes Gerninger, følger vi en del af evangeliets udbredelse. En række samlinger med refleksion og samtale om tekster fra Apostlenes gerninger, kan afholdes som en række eller enkeltvis:
  A) Forstår du hvad du læser? Ap.G. 8, 26-40
  B) Grænseoverskridende fællesskab, Ap.G. 10
  C) Damaskus tur/retur. Om Paulus’ omvendelse, Ap.G. 9
  D) På Romerrigets landeveje. Om Paulus’ mission, Ap.G. 19
 • Hvad ligner det?
  Jesus fortalte lignelser med bemærkelsesværdigt indhold. Hvordan kan de læses og forstås? Hvad siger de dig og mig?
 • De mødte Jesus
  Evangeliets beretninger om mennesker, hvis liv tog en overraskende drejning, da Jesus kom forbi. Kvinden, den blindfødte, de religiøse. Johannesevangeliet 8 og 9

Seniorcafé/sognearrangementer mm.:

 • Den fremmede iblandt os
  Hvad opdager vi i mødet med den fremmede? Bibelens perspektiv på den fremmede. Den fremmede jeg mødte på min vej
 • Fra islam til kristen tro
  Hvorfor forlader mange iranere islam og vender sig til den kristne tro?
 • Et kalifat i Europa
  I 700 år herskede araberne over Spanien. Hvordan var det at være jøde og kristen i den periode?
 • Glimt fra Mellemøsten
  Kryb og kravl, landskaber, 48 imamer og en bemærkelsesværdig mand som jeg mødte på Via Dolorosa. Jeg deler mine bedste fotos og oplevelser fra Israel og Jordan
 • Lev livet!
  I det kristne syn på livet gives et godt udgangspunkt for at leve livet. Hvornår giver livet mening? Hvordan definerer bibelen spændingen mellem mig og de andre/individet og fællesskabet? Det kristne livs- og menneskesyn tegnet og fortalt – til eftertanke og samtale
 • Arbejd’ – arbejd’ !
  Arbejde giver os identitet, men bidrager også til frustration. Vi kan opleve for meget arbejde: arbejdsnarkomani, eller mangel på det: arbejdsløshed. Hvad gør arbejde ved os, når vi har det, mangler det, eller har overstået det? Et oplæg for dig der arbejder, mangler arbejde, er holdt op med at arbejde... Med et glimt i øjet og indspark fra det kristne livs- og menneskesyn, får du stof til eftertanke, mens Palle Kure tegner og postulerer
 • Se Gud i kunsten
  Kan vi møde Gud igennem kunstværkerne? Hvad kan kunst sige os, som gør os klogere på livet, Gud og os selv? Oplæg med eksempler på traditionel og moderne kunst, arkitektur og digtning
 • Hvad er vækkelsesbevægelserne?
  Mens jeg tegner en kirkehistorisk tegneserie flytter vi os fra 2016 til 1850erne og retur til nutidens kirkeliv. Hvorfor er jeg selv med i Indre Mission? Til  eftertanke og debat