Paul Holm

Fritidsforkynder

Holger Drachmanns Vej 30
9200  Aalborg SV
98 25 53 22 / 23 45 81 42
paul.holm@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse Seniorarbejdet

Lidt om mig selv

Jeg er født og opvokset på Bornholm. Efter de første ungdomsår ved landbruget har jeg været 5 måneder på højskole og 5 måneder på bibelskole (LMH) blev i 1967 uddannet som diakon på Kolonien Filadelfia. Jeg har derefter bl.a. været leder af Kirkens Korshærs byarbejde i Aalborg i 7 år, været leder indenfor ældre- og handicapområdet i 21 år, og sidst kirketjener i 5 år. Jeg har i mange år været engageret i IM´s arbejde, som formand eller kasserer, og været brugt som forkynder siden 1970.

Jeg er gift med Sonja og vi har 2 børn og 5 børnebørn.


­Jeg kan tilbyde

Bl.a. følgende emner:

  • ”Synd – bekendelse – tilgivelse” ud fra 2. Sam. 11 og 12 om David og Batseba 
  • ”Når Gud tillader prøvelser” ud fra Jobs bog. 
  • ”Hvad er Nåde” ud fra Rom 3,21-25 
  • ”Livet i lyset og livet i mørket” ud fra Johs. 1. brev 1,5-10
  • "Gud løfter og bærer - også i alderdommen" Sl. 62,6-9
  • ”Når Jesus tøver med at svare på bøn” Joh. 2,1-12 Brylluppet i Kana.
  • ”Hele vejen går han med mig” Luk. 24,13-35 Emmausvandrerne.

Bibeltimer/taler:

  • "Jesus vor ypperstepræst" Hebr. kap. 9
  • "Jesus - den gode hyrde" Joh. 10,1-16
  • "Jesu hænder" ud fra Mattæusevangeliet

Men vil meget gerne udfordres med nye emner og tekster til taler og bibeltimer.