Poul Erik Hansen

Pensioneret forkynder

Skærvegyden 3
8723  Løsning
20 41 63 23
poul.erik.hansen@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse, undervisning

Lidt om mig

Jeg har været ansat i Indre Mission siden 1983. Her har jeg haft forskellige titler og opgaver: Ungdomskonsulent, seniorkonsulent, missionær samt underviser og forkynder.

Fra 1992 til 2001 var jeg ansat i Foreningen Agape. Sideløbende hermed har jeg gennemført en sjælesorgsuddannelse og en uddannelse som psyko-, par- og familieterapeut.


Jeg kan tilbyde

Forkyndelse og undervisning over forskellige skrifter og temaer.

Temaer for en enkelt aften

 • Ordet om korset
 • Frelsesvished
 • Tro, tvivl og anfægtelse
 • Forsonet og forløst: En gave der rækkes os
 • Du hjælpeløses hjælp
 • Du er elsket, værdifuld, der er brug for dig
 • Den bøn som er sværest at be’
 • Åndens gerning i os og gennem os
 • Jakobskampen
 • Heller ikke jeg fordømmer dig (Johs. 8, 1-11)
 • Gud har en plan med dit liv
 • Jeg har en tjeneste rig for Gud
 • En profeti og dens opfyldelse
 • Det kristne håb
 • Når I ved det, er I salige, hvis I gør det (Johs. 13, 1-11)
 • Vov at være uperfekt

Temaer til flere lektioner

 • Josef
 • Den Hellige Gud
 • Romerbrevet kap. 1-3
 • Det kristne fællesskab
 • Livet i Kristus

Emner i forlængelse af min uddannelse som terapeut og sjælesørger

 • Ægteskabet og dets udfordringer
 • Selvværdsfølelser og deres indvirkning på troslivet
 • Samarbejdets udfordringer
 • Når ”bør” og ”skal” er ved at slide os op
 • Konfliktløsning
 • Du skal elske din næste - men hvad med dig selv
 • Mit billede af Gud og mig selv