Preben Dahl

Pensioneret missionær


Fokusområder

Forkyndelse, undervisning og foredrag

Lidt om mig selv

Jeg er født og opvokset i Skive og udlært møbelsnedker. Jeg er gift med Esther, sammen har vi tre sønner. Efter godt 40 år som missionær er jeg gået på pension. Som pensionist påtænker jeg at bruge meget tid i sommerhuset, som vi har udvidet med et lille atelier. Jeg glæder mig til at få mere tid til at male og forhåbentlig også komme lidt rundt med udstillinger og foredrag om ”Den farveblinde maler”. 


Jeg kan tilbyde

Den farveblinde maler
Et foredrag om min omvendelse, kald til tjeneste og om hvordan det at male blev medicinen mod selvmordstanker, og lidt om hvordan mine sort /hvide malerier siden har været mig til hjælp i mit arbejdet som missionær.

Storm P
En times foredrag om Storm P. Vel nok Danmarks største multikunstner gennem tiden. Foredraget fortæller lidt om hans liv og produktioner, men har særlig fokus på hans motiver om den korsfæstede Kristus.

Udstillinger
Jeg kommer gerne for at lave udstilling enten i forbindelse med foredraget om den farveblinde maler, eller bare for at skabe anderledes liv i missionshuset for en tid.

Undervisning
Jeg er godt kendt med Kristendomskursus.dk. Dog vil jeg ikke påtage mig et helt kursusforløb, men kan hjælpe til med opstart eller enkelte undervisningstimer. Jeg har også brugt ”Livet længe leve”. Det er et kursus på ti undervisningsgange, men jeg bruger også gerne timerne enkeltvis.
Jeg kommer også gerne og viser Jesusfilmen og med oplæg til kursusforløb eller bibelstudie.

Udadrettede arrangementer
Jeg må gerne spørges om at være med ved udadrettede arrangementer, fx evangelisationsfremstød, Kristendomskursus o.lign.

Bibeltimer
De bibeltekster jeg har arbejdet mest med er Prædikerens bog, Markusevangeliet, Romerbrevet og Johannes Åbenbaring.

Forkyndende møder - et udvalg af emner:
”Vækkelse” Ez 37,1-10.
”Guds fulde rustning” Ef. 6,10 – 22.
”Laodikea” Åb 3,14 -22.
”Den kristne hverdagsdragt” Kol 3,10 - 16.
”Troens Triumfsang” Rom 8.31-39.
”Sædemanden” Luk 8,4 -15.
”Gud vil, at alle skal frelses” 1. Tim 2,3-6.
”De ti brudepiger” Matt 25,1-13.
”Årvågenhed” Matt 24,42 -51.
”Salme 103”
”Guds kraft” Apg 1,6.
”Troens lydighed” Hebr 5,7-9.
”Vækkelse i dag” Ez. 37,1-10.