Preben Hansen

Pensioneret missionær

Ålerusen 39, Klitgård
9240  Nibe
22 32 37 53
preben.hansen@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse

Lidt om mig selv

Da jeg læste til elektroingeniør i København, blev tiden i ungdomsarbejdet i Herlev afgørende for mit åndelige liv. Siden har jeg det meste af mit liv arbejdet med forkyndelse, undervisning og forskellige foreningsrelaterede sammenhænge.

Jeg er gift med Annette, der arbejder som sygeplejerske. Vi har 3 børn og 5 børnebørn, og bruger enhver lejlighed til at være sammen med hele familien. Vi kan godt lide nogle gode søndagsudflugter ud i den nordjyske natur, ligesom jeg nyder en god løbetur i skoven.


­Jeg kan tilbyde

Forkyndelse

Jeg forkynder særligt for voksne og seniorer, men vil også gerne udfordres af unge.

Jeg vil gerne udfordres på emner fra det sted, hvor jeg skal forkynde, og vil gerne udfordre jer til at formulere et emne ud fra jeres behov.

Jeg har bl.a. arbejdet med Hebræerbrevet med henvisninger til GT og med Jeremias’ Bog.

Desuden har jeg arbejdet med mange emner fra NT og er meget optaget af forsoningen og nåden som grundlæggende forudsætninger for troen.

Jeg vil også gerne tale til møder, hvor der ikke på forhånd er aftalt et emne.

Ledersparring:

Jeg vil gerne være med til, at vi sammen kan se udfordringerne og mulighederne hos jer lokalt. Jeg vil gerne være samtalepartner for bestyrelser og samfundsformænd.

Kristendomskurser:

Jeg vil gerne give gode råd om kristendomskurser og om, hvordan I kommer i gang – i begrænset omfang vil jeg også gerne undervise.

Evangelisation:

Jeg vil gerne inspirere til fællesskabets evangelisation og til det personlige vidnesbyrd.