Randi Taulborg

Konsulent i DFS (orlov)


Fokusområder

Klubber og kredse

Lidt om mig

Jeg bor i Aulum. Jeg brænder for, at rigtig mange børn må høre evangeliet, og det er vigtigt for mig, at formidlingen foregår på en måde, så børnene kan høre det!

Jeg har en stor kreativ hjernehalvdel, som kan finde på lege, løb og det kreative til forskellige bibeltekster. Jeg vil gerne holde klubmøder, så forkyndelse og aktivitet peger hen på samme tekst, og jeg deler gerne ud af idéerne.

Jeg synes, det er spændende at male med den brede pensel og give børn og juniorer et kronologisk overblik over Bibelen.

Jeg er meget kreativ og idéerne står i kø i mit hoved for at komme ud og gøre gavn – det oplever jeg ofte er en stor hjælp for kollegaer og ledere! Og så kan jeg noget med musikken, som har en stor plads i mit hjerte. Jeg synes, det er dejligt at lave musik sammen med børn - sang, stomp eller ledsagelse til sang. Det har bl.a. lejre og Gospel-kids stor glæde af!


Jeg kan tilbyde

  • En gennemgang af GT eller NT i børne- eller juniorhøjde med Bibeleventyr eller På tur gennem Bibelen
  • Klub- og lederpleje
  • Nye idéer til lege, kreativiteter og løb
  • Medlemsregistrering af klubber, så der kan søges DUF-tilskud og kommunal støtte
  • Sang og musik i børnehøjde.