Søren Juul Skovenborg

Pensioneret missionær

Søndermarksgade 35
8643  Ans By
23 29 88 29
soeren.s@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse, Undervisning

Lidt om mig

Jeg er født i 1953 og gift med Alice i 1981 og far til tre voksne drenge og farfar. Uddannet diakon fra Kolonien Filadelfia i 1979. Bibelskoleophold 1975 og 1979/80. Ansat på hospital og plejehjem i Hornbæk, samtidig frivilligt arbejde med pionermission ud fra et missionshus. Missionær 1. feb. 1993 i Aarhus, 2002 i Græsted, Nordsjælland og 2004 i Region Nord. Sommeren 2018 gik jeg på pension, og blev ansat som ulønnet medarbejder i Region Midt.  

Mine interesser er vandreture, læse og skrive. Jeg kan blive interesseret i næsten alt, som på én eller anden måde har historisk betydning.


Jeg kan tilbyde

Undervisning i Kristendomskursus.dk, Den røde tråd, Dig og kristendommen. Rådgivning og tilrettelæggelse af kurser.

Forkyndende møder
Jeg bestræber mig for, at budskabet bliver levende, centralt, overraskende, personligt og ikke mindst, at jeg kommer den anfægtede i møde.

Emneundervisning
Jeg kan tage et bredt felt af emner op, og lader mig gerne udfordre af nye. Ud over nedenstående, har jeg især arbejdet med den kristne næstekærlighed og diakoni.

Undervisning i evangelisation 
Har undervist på mange evangelisationskurser med vidt forskellige emner. Har skrevet en bog om den evangeliserende samtale (”Nikodemusmodellen”) og en anden om at være et vidnesbyrd i hverdagen (”Hverdagsvidne”).

Det kristne fællesskab
Underviser i flere emner omkring det kristne fællesskab. Har skrevet bogen: ”Det rummelige missionshus” i 2011.

Bibelundervisning
Jeg vil gerne afholde længere sammenhængene bibelkurser. Har specielt arbejdet med Markus-, Johannesevangeliet og Hebræerbrevet. Har undervist i hele Nehemias’ Bog, Johannes’ Åbenbaring og samtlige af Jesu lignelser.

Inspiration til samfundsarbejde
Jeg har arbejdet med forskellige emner omkring samfundsarbejde, f.eks. mødeledelse, forbønstjeneste, evangelisation og tjeneste. Jeg kan godt lide at tænke anderledes om arbejdet, og udfordre, samtidig med at jeg har stor forståelse for de kræfter, der er til rådighed.