Svend Erik Petersen

Fritidsforkynder

Brogaardsvænget 20
6950  Ringkøbing
51 72 46 24
svend.erik.petersen@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse i nærområdet

Lidt om mig

Pensioneret gymnasielærer; har arbejdet på Det Kristne Gymnasium (tysk og religion) og været missionær i Botswana, udsendt af (daværende) DEM (lærer på bibelskole/præsteseminarium). Ordineret som præst i den Evangelisk-Lutherske Kirke i Botswana.

Heldigvis gift med Lisbeth i over 40 år. Det har resulteret i fem dejlige børn, fem dejlige svigerbørn og et par håndfulde skønne børnebørn.

Er temmelig involveret i det lokale IM og hjælper lidt til i søndagsskolen.


Jeg kan tilbyde

Jeg tager ikke flere møder ind, men står til rådighed om en pludselig mødeaflysning kommer i nærområdet.

Jeg tilbyder at forkynde både til familiemøder, almindelige voksenmøder og ældremøder samt til ungdomsmøder.

Voksenmøderne kan have almindelig forkyndelse med Jesus i centrum.

Det kan være emner som:

  • Kender du Jesus?
  • Har du mødt Jesus?
  • Tæt på Jesus
  • Er GT yt?

Familiemøderne kan have emner som:

  • Får i Bibelen
  • Jesus og de syv bjerge
  • Sædemanden.
  • Andre emner kan også aftales

Til begge slags møder kan der være sæsonbestemte temaer: Sankt Hans-, høst-,  advents- og julemøder. Hertil også pinse med Helligåndens gerning.

Til ungdomsmøderne vil jeg gerne have et specifikt emne som fx: 

  • Guds kald
  • Bibelen - Guds Ord

Jeg tilbyder også bibeltimer - især 3-4 sammenhængende bibeltimer over hele 1. Mosebog.

Alt er illustreret med PowerPoint, og til familiemøder kan der leveres tegninger til de mindste at farvelægge og quiz til de lidt større børn og barnlige sjæle. Selvproducerede tegninger og sange må man tage med i købet.

Jeg prøver at forkynde lov og evangelium uden at blande dem sammen eller skille dem helt ad, og vil gerne have fokus på Jesu kors og opstandelse for derigennem at vise Guds kærlighed. Det håber jeg at kunne gøre alvorligt og ærligt, men jeg kan ikke helt udelukke, at min glæde over frelsen af og til flyder over, også med lidt humor.