Vagn Mølgård Christensen

Fritidsk. i tværkulturelt arb.

Lindevænget 39
8600  Silkeborg
20 63 04 08
vagn.christensen@indremission.dk


Fokusområder

Forkyndelse, tværkulturelt arbejde

Lidt om mig

Jeg er født i 1961, gift med Hanne og har to voksne børn. Jeg blev under min uddannelsen til socialpædagog optaget af de nye flygtninge, som i 80-erne kom til Danmark, og dette ledte til et mangeårigt engagement som ansat flygtningemedarbejder i Indre Mission - indtil 2005.

Min vision er, at vi skal nå den største muslimske minoritetsgruppe i Danmark med evangeliet, og jeg tror, at Indre Mission og lutherske menigheder i Danmark kan bidrage til at dette skal lykkes. Der er unåede folkegrupper, som skal nås med evangeliet. Nogle af dem er også repræsenteret i Danmark.

En anden interesse, jeg har, er persontransport, som har givet mig mulighed for i dag at leve af at være lokomotivfører. 


Jeg kan tilbyde

At komme til jer i Midt- og Østjylland (dvs. indenfor kommunerne: Herning, Viborg, Ikast-Brande, Silkeborg, Favrskov, Aarhus, Skanderborg og Horsens). 

Jeg kan være med til at starte bibelundervisning for en indvandrergruppe sammen med et par af jeres egne ledere i jeres lokalområde. Jeg underviser med udgangspunkt i kristendomskurset “Al Masira”, som bygger på film over centrale bibeltekster og vises på det aktuelle sprog, f.eks. arabisk eller farsi. Et forløb over 13 gange. Det er for nye kristne eller personer som er åbne for eller spørgende overfor kristendom.

Jeg kan tale/forkynde ved lokale møder + informere om mission blandt unåede grupper. 

Eksempler på emner ved møder: 

  • Evangeliet til unåede folkegrupper - også i Danmark! 
  • Mission i mellemøsten – er det en udfordring for os? 
  • Kaldet til tjeneste i Guds rige (bibeltime + evt. arbejdsgrupper) 
  • Bibellæsning og bøn (bibelundervisning) 
  • Talent - på baggrund af lignelsen om de betroede talenter 

Se flere emner på www.elat.dk/vagnsemner.