Kommunikationsafdelingen

Magasinet impuls bliver til her. Redaktionsteamet sørger for indhold, mens grafisk team sætter siderne op.

IT-teamet sørger for den daglige IT-support og udvikling af hjemmesider. 

Bøger og materialer får grafisk liv, mens hjemmesider og sociale medier opdateres. 

Kommunikationsafdelingen arbejder med trykte og digitale medier på tværs af Indre Mission.