Et kald og mange tjenester

I Indre Mission taler vi om et ydre og et indre kald, der kommer til udtryk i forskellige tjenester. Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi forholder os til at være kaldet til tjeneste. 

Lars Kristensen og Line Maagaard på Årsmødefestivalen i 2022.

Ét kald og mange tjenester

Vi er alle skabt i Guds billede og har hver især en uendelig og uerstattelig værdi for Gud. Vi er skabt unikke og forskellige med hver sin udrustning, sine evner og sine muligheder, som alle er lige meget værd. Det betyder, at vi er kaldede til at respektere både os selv og hinanden, som dem Gud har skabt os til at være.

Vores tjenester er lige meget værd

Når vi i Indre Mission taler om at være kaldet til en tjeneste, så tager vi udgangspunkt i det kald, som Gud har givet alle mennesker: At være hans barn ved at tro på Jesus Kristus.

Dertil kommer så kaldet til at tjene – både Gud og hinanden. Da vi er skabt forskellige, har vi også forskellige tjenester. Og ligesom vi som mennesker er lige meget værd, så er vores tjenester det også.

Kaldet til at tjene i kirken eller i en kirkelig organisation som Indre Mission er ikke finere eller mere værdifuld end alle andre tjenester, som for eksempel håndværker, lærer eller ingeniør. Det vigtigste er, at vi tjener med de evner og nådegaver, vi har, og tager imod de opgaver, vi kan klare.

"Kaldet til at tjene i en kirkelig organisation er ikke finere eller mere værdifuld end alle andre tjenester. Det vigtigste er, at vi tjener med de evner og nådegaver, vi har."

Forskellige tjenester med samme mål

Vi taler om et ydre og et indre kald. Det indre kald er det, som Gud giver os. Det ydre kald er typisk det vi får af en arbejdsgiver.

Indre Mission kalder medarbejdere til den særlige tjeneste det er at fortælle mennesker om Guds frelse og invitere alle ind i fællesskabet med Kristus og med den kristne menighed. Det kan ske gennem forskellige tjenester, som for eksempel, missionær, konsulent, sekretær eller volontør. Det kan være både på fuld tid, deltid eller på fritidsbasis.

Guds velsignelse og menneskers opbakning

Det vigtigste er ikke hvilken slags tjeneste, vi har fået betroet, men om vi er trofaste og forvalter opgaven ansvarligt. Her er vi også forskellige og har brug for, at alle respekterer både hinandens opgaver og den måde, vi hver især løser dem på. Ikke mindst når vi støder på vanskeligheder og begår fejl.

Uanset hvem vi er. og hvilken slags tjeneste vi står i, så er vi afhængige af Guds velsignelse for at lykkes med opgaven og blive til gavn for andre mennesker. Og vi har brug for hinandens opbakning og hjælp. Det gælder både i de daglige private gøremål, og når vi står som udsendte medarbejdere i Indre Mission.