Godt at vide om en ansættelse i Indre Mission

Kunne du tænke dig at blive købt fri til at arbejde i Guds rige i en kortere eller længere periode? I Indre Mission tilbyder vi en række muligheder for lønnet ansættelse, som understøtter Indre Missions vision om, at mennesker må komme til tro på Jesus.

På Indre Missions årlige medarbejderkonference mødes kollegaer fra hele landet.

Ansættelse på Indre Missions Hus

På Indre Missions Hus i Fredericia kan du blandt andet arbejde med

 • administration
 • økonomi
 • tekst og kommunikation
 • grafik

Som ansat på Indre Missions Hus er du tilknyttet en afdeling. Det er afdelingslederen, der har ansvar for arbejdsbeskrivelse og medarbejderpleje.

De fleste er ansat med en fast arbejdstid i dagtimerne. Der er gode muligheder for deltidsarbejde.

Læs om Indre Missions Hus

Ansættelse rundt i landet

Arbejdet rundt i landet er opdelt i fem regioner. Hver region består af en regionsleder og et medarbejderteam. Det er regionslederen, der ansætter og har ansvar for arbejdsbeskrivelse og medarbejderpleje.

Stillingerne rundt i landet er forskelligartede, hvor du bl.a. kan arbejde som

 • forkynder
 • underviser
 • konsulent
 • evangelist
 • missionær

Stillingen kan have fokus på en aldersgruppe eller et arbejdsområde som f.eks. børn, unge, voksne, seniorer, familier, musik eller nydanskere.

Fælles for disse stillinger er, at du arbejder selvstændigt og selv planlægger din arbejdsdag. De fleste har arbejdsplads derhjemme. Der er ikke en klart defineret skelnen mellem arbejde og fritid på samme måde, som når du stempler ind og ud på en arbejdsplads. Det giver stor frihed, men kan også være en udfordring.

Læs om arbejdet i regionerne

Ansættelse som volontør

Hvert år ansætter Indre Mission en række volontører til opgaver indenfor

 • evangelisation
 • tværkulturelt arbejde
 • børn og unge
 • musikarbejde
 • besøgstjeneste

Volontører arbejder som regel i et team og er altid tilknyttet en anden medarbejder. Ansættelsen tilknyttes en by eller et arbejdsområde som f.eks. SnakTro eller Internationalt Kristent Center. Ansættelsen er normalt for et år.

Bliv fritidsansat i Indre Mission

Du kan også arbejde for Indre Mission ved siden af dit lønnede arbejde. En fritidsansættelse er en helt særlig mulighed for at give tid og kræfter til mission i Danmark. Her får du 250 kollegaer og bliver en del af et landsdækkende medarbejderfællesskab.

Hvad kan Indre Mission tilbyde?

Indre Mission har ikke overenskomst, men følger rammerne for Funktionærloven. Lønindplaceringen følger lønsatserne for tjenestemænd, der forhandles mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen efter skalatrin, som Indre Mission har fastlagt for de enkelte stillinger. Alle ansatte rundt i landet uden lederansvar aflønnes efter samme ramme.

Indre Mission kan tilbyde

 • ordnede løn- og ansættelsesvilkår
 • fem feriefridage om året ud over de normale fem ferieuger
 • pensionsordning
 • dækning af kørselsomkostninger
 • deltagelse i en årlig medarbejderkonference og relevante kurser og efteruddannelse i forhold til kompetencer og jobkrav
 • bærbar PC og printer samt support
 • tilbud om dækning af omkostninger til internet derhjemme
 • tilbud om mobilabonnement med fri tale og data inkl. tilskud til køb af mobiltelefon hvert tredje år
 • hæve-sænke skrivebord og kontorstol til arbejdspladsen derhjemme

I forbindelse med ansættelsen planlægges et introduktionsforløb. Medarbejdere i regionerne bydes velkommen med en indsættelse med forbøn evt. i forbindelse med en velkomstfest.

Et godt arbejdsmiljø

Indre Mission har et godt arbejdsmiljø, og det har vi faktisk papir på. Arbejdstilsynet har givet os en grøn smiley, som fortæller, at de har vurderet, at arbejdsmiljøet er i orden.

Forudsætninger for ansættelse i Indre Mission

Vi kræver ikke nogen bestemt uddannelsesmæssig baggrund for, at du kan blive ansat som medarbejder i Indre Mission.

Vi forventer dog som hovedregel, at du har afsluttet en uddannelse før ansættelse som missionær eller konsulent. Derudover forventer vi, at du har været på bibelskole i mindst fem måneder.

Det er afgørende for ansættelser rundt i landet, at du vil være en del af bevægelsen – ikke blot som arbejdsplads. Du skal tilslutte dig Indre Missions grundlag og formål og være en del af et lokalt IM-fællesskab.

Som udgangspunkt er det også nødvendigt, at du som del af et regionsteam vil være bosat i regionen eller i det lokale område, som du særligt bliver tilknyttet.

I forbindelse med ansættelsen vurderer vi dine kompetencer, din uddannelse og dine erfaringer m.m. i forhold til det konkrete arbejdsindhold.

Hvad skal du gøre?

Først vil vi opfordre dig til at tale med en god og fortrolig ven om dine overvejelser. Måske har du set et konkret stillingsopslag i impuls, her på hjemmesiden eller på Facebook, du ikke kan glemme?

Dernæst kan du henvende dig til en regionsleder eller anden kontaktperson med dine overvejelser og spørgsmål. I forlængelse heraf kan du sende en ansøgning som beskrevet i et stillingsopslag eller som uopfordret ansøgning.

Politikker for arbejdet

Juni 2023
Etos for god adfærd i kirker og kristne hjem
September 2021
Trygge rammer for fællesskabet
Juni 2021
Whistleblowerordning
Januar 2017
Ansvar for frivilliges arbejdsmiljø