Bliv en del af Indre Mission

Det kristne fællesskab er omdrejningspunktet for Indre Missions arbejde. Hver uge mødes flere tusinde kristne rundt omkring i Danmark til aktiviteter, der har fokus på tro og liv. Læs hvordan dit fællesskab kan blive en del af Indre Mission, og hvilke fordele det giver.

I Indre Mission vil vi gerne rumme de fællesskaber og grupper, der ønsker at arbejde med på vores formål.

Vores ansatte og frivillige er gennem deres arbejde med til at skabe de bedste rammer for, at fællesskaberne kan trives og vokse. Vi ønsker at stille vores arbejde og netværk til rådighed for endnu flere.

Hvilken tilknytning skal vi vælge?

Det er muligt at være tilknyttet Indre Mission på tre forskellige måder. 

Hvis I vælger denne mulighed vil jeres fællesskab blive tilknyttet Indre Mission gennem vedtægter. Vi giver sparring til udarbejdelse eller tilpasning af vedtægter, der sætter gode rammer for jeres arbejde. Vedtægter signalerer et tilhørsforhold og giver retningslinjer for den formelle del af foreningsarbejdet som f.eks. generalforsamling og bestyrelsesarbejde. De åbner også op for muligheder ift. gavebidrag, momsrefusion og foreningstilskud.

Fællesskaber, der tilknytter sig Indre Mission med vedtægter, kan være både de traditionelle samfund med missionshuse eller grupperinger med afsæt i alder, interesse eller geografi.

Eksempler på fællesskaber:

 • Lokalt samfund med missionshus
 • Familiefællesskab
 • Seniorgruppe
 • Fællesskab omkring et arrangement

Det er også muligt at tilknytte sig Indre Mission uden de formelle rammer, som vedtægterne giver. Denne mulighed kan være en hjælp til mindre grupper eller fællesskaber, der ønsker en løsere tilknytning. Med denne form for tilknytning tilkendegives, at fællesskabet bakker op om Indre Missions formål og værdigrundlag.

Eksempler på fællesskaber:

 • Bedegrupper
 • Bibelgrupper
 • Klynger ved valg- eller frimenigheder
 • Sognefællesskaber

Indre Missions netværk af fællesskaber rummer også valg- og frimenigheder. Kirken kan vælge at tilknytte hele eller dele af deres menighed til Indre Mission. Skal hele menigheden tilknyttes, skrives det ind i kirkens vedtægter. Mindre grupper som f.eks. klynger eller arbejdet blandt børn og unge kan tilknyttes selvstændigt, og uden at resten af menigheden er tilknyttet Indre Mission.

Læs mere om Indre Missions samarbejde med valg- og frimenigheder her.

Hvilke muligheder giver tilknytningen?

Alt afhængig af hvilken type tilknytning I vælger, kan I gøre brug af forskellige tilbud fra Indre Mission:

MED VEDTÆGTER


 • Materialer og tilbud om kurser og arrangementer
 • Nyhedsmail fra Indre Mission
 • Informationer fra jeres IM-region
 • Henvisning til jeres fællesskab på indremission.dk
 • Tilbud om sparring med en IM-medarbejder
 • Hjælp til vedtægter
 • Gaver til jeres arbejde kan trækkes fra i SKAT
 • Kompensation for momsudgifter

UDEN VEDTÆGTER


 • Materialer og tilbud om kurser og arrangementer
 • Nyhedsmail fra Indre Mission
 • Informationer fra jeres IM-region
 • Henvisning til jeres fællesskab på indremission.dk
 • Tilbud om sparring med en IM-medarbejder

VALG- OG FRIMENIGHED


 • Materialer og tilbud om kurser og arrangementer
 • Nyhedsmail fra Indre Mission
 • Informationer fra jeres IM-region
 • Henvisning til jeres fællesskab på indremission.dk

 

Vil du vide mere?

Vil du gerne mere om, hvad Indre Mission kan tilbyde dit fælleseskab? Kontakt en af vores medarbejdere i din region eller vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen.

Er I allerede klar til at blive en del af fællesskabet i Indre Mission, kan du udfylde formularen nedenfor.

Tilmeld fælleskabet til Indre Mission

Om fællesskabet

Kontaktperson for fællesskabet

Indberettet af