Åbent bestyrelsesmøde i Esbjerg

Indre Missions hovedbestyrelse var mandag den 18. september samlet i missionshuset i Esbjerg. Sidst på dagen var områdets IM-venner inviteret med.

Gæsterne ved det åbne bestyrelsesmøde deltog ivrigt i debatten.

Det åbne møde havde tre punkter på dagsorden: Menighedsrådsvalget i 2024, udfordringer og muligheder i det lokale IM-arbejde og erfaringer med lovsangen i IM.

IM’s ressourcekoordinator Søren Fibiger Olesen indledte med at fortælle om projektet Kirkens liv og vækst, som har til formål at tilbyde IM’s ressourcer ind i det lokale sognearbejde.

Han opfordrede til ikke blot at stemme missionsfolk ind i menighedsrådsarbejdet, men til også efterfølgende at støtte de enkelte menighedsrådsmedlemmer med opmuntring og hjælp.

»Alle lokale IM-bestyrelser bør tage en drøftelse om, hvordan de bedst kan bakke op om menighedsrådet og dets medlemmer,« var et af Søren Fibiger Olesens klare budskaber til forsamlingen, som i små grupper drøftede, hvordan IM bedst kan engagere sig i menighedsrådene.

Udgangspunkt i mulighederne

Næste punkt fokuserede på det lokale IM-arbejde, og der blev delt både opmuntringer og bekymringer fra forskellige IM- fællesskaber. Det blev til en snak om placeringen af missionærer, om lokale ansættelser, rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, samarbejde mellem forskellige fællesskaber og erfaringer med at åbne missionshusene op for byen.

»Det er nødvendigt, at vi også taler åbent om det, når vi oplever nedgang og udfordringer,« lød en af kommentarerne, som opfordrede til at tage udgangspunkt i mulighederne i dag og ikke i dem, der var engang.

Det sidste punkt på aftenens dagsorden handlede om lovsangens plads i IM og blev til en kort samtale om, hvordan man vægter sangenes indhold, så sangen også forkynder hele evangeliet.

Forkyndelsen under lup 

Inden det åbne møde havde bestyrelsen været samlet hele dagen. Et hovedpunkt på dagsordenen var en drøftelse af vækkelsesforkyndelsen i dagens IM og spørgsmålet om, hvad der er sundt, bibelsk og relevant at forkynde. En spørgeundersøgelse blandt IM’s ansatte forkyndere var med til at tegne billedet af, hvordan IM’s ansatte selv oplever situationen.

En del af drøftelsen kom til at handle om, hvad vækkelse er. Hvor meget er form, og hvor meget er indhold? Er det forkyndelsen, som skaber vækkelse, eller skal der blot fokuseres på at tale om Jesus og overlade vækkelsen til Helligånden?

Undersøgelsen blandt IM’s forkyndere viste blandt andet, at de fleste missionærer skelner mellem vækkelse til omvendelse for ikke-troende og vækkelse til fornyelse for de troende.

Flere senior-generationer 

Bestyrelsen havde besøg af seniorkonsulent Bjarne Hvidberg til en samtale om IM’s seniorarbejde. Bjarne Hvidberg fortalte om et velfungerende seniorteam, som også tæller flere yngre medarbejdere. En aktuel udfordring i seniorarbejdet er, at det ældre alderssegment i dag tæller flere forskellige generationer med helt forskellige behov. Derfor overvejes det også, om seniorarbejde er den rigtige betegnelse, og om arbejdet skal række bredere ud.

Bestyrelsen evaluerede det seneste årsmøde og skal på et kommende møde drøfte formen på fremtidens årsmøder.

Bestyrelsen blev præsenteret for de seneste regnskabstal og det aktuelle estimat for årets resultat. Medlemmerne kunne glæde sig over, at især Hotel Hebron oplever fremgang, mens gavetallene desværre har svært ved at følge med.

Endelig besluttede bestyrelsen at kalde valgmenighedspræst Rasmus Kiilerich Breindahl som nyt medlem af hovedbestyrelsen. Han indtræder den 1. oktober.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
UngCamp 24: Silende regn og højt humør
UngCamp 24 samlede 800 unge om forkyndelse, undervisning, lovsang og masser af hygge og festlige sommeraktiviteter. …
Unge familier vælger Lystruphave Bibelcamping
Vækst og glade dage præger bibelcampingpladsen syd for Silkeborg, hvor mange nye er kommet til
Vi får lov at så nogle små frø
90 teenagere er på konfirmandkursus på Frøstruphave Efterskole. Det giver Lea og Ida nye bibeloplevelser og venner. …

Annoncer