Bibelcampinger og teltmøder overlever corona

13.500 har deltaget i en af sommerens teltmøder eller bibelcampinger. Det er samme tal som i 2019.

Mørkholt Strand Camping dannede desuden rammen om IMs Årsmødefestival. Har var der 1300 deltagere, som ikke er med i statistikken.

Man kunne godt have frygtet, at de seneste år med corona ville have betydet en nedgang i antallet af deltagere i Indre Missions teltaktiviteter. Men en statusopgørelse viser et helt andet billede.

Omkring 13.500 personer har i år haft gode sommeroplevelser med ferie, bibel og fællesskab. Det er samme antal deltagere som i 2019.

"Det er særdeles positivt med så stor opbakning til vore bibelcampings ovenpå et par somre, hvor coronaen har udfordret arrangementerne," siger Jens Medom Madsen, der er generalsekretær i Indre Mission.

"Det er enormt glædeligt, at så mange vil bruge sommeren til samling om evangeliet. Også denne sommer har bibelcampingerne rummet en blandet flok. Dels mange, der almindeligvis er en del af et IM-fællesskab, men også mange, der kommer i en anden kirkelig sammenhæng eller måske slet ikke almindeligvis er en del af et kirkeligt fællesskab."

Han har blikket rettet mod de mange, som trækker i trådene for at få det hele til at køre på de 27 teltmøder og bibelcamping rundt i landet.

"Mit hjerte er fyldt af taknemmelighed over de mange lønnede og frivillige, der sammen har skabt rammen for en skøn sommeruge på camping for alle aldre."

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Folkemødet blev en øjenåbner
Michael Hvergel fløj fra Skjern til Allinge for en dag på Folkemødet. Det lærte ham noget nyt om værdien af den demokratiske samtale. …
Tror journalister det værste om missionsfolk?
Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, kritiserer mediernes tendens til at viderebringe stereotyper og fejl om missionsfolk uden rettelser. …
Nu har Hotel Hebron højsæson hele året rundt
Der er færre svenske og norske hotelgæster, men til gengæld er der flere tyske, britiske og amerikanske turister, der bruger Hotel Hebron. …

Annoncer