Efter ti år er IM i Øster Snede et af landets største IM-fællesskaber

IM-fællesskabet i Øster Snede har fejret deres ti-års-jubilæum. De glæder sig over, at flere er deres visioner for det nye hus er lykkedes.

Ti-års-jubilæet i missionshuset i Øster Snede blev markeret med en markedsdag, hvor der var forskellige aktiviteter og selvfølgelig et stort kaffebord.

Den 27. august fejrede Indre Mission i Øster Snede ti-års-jubilæumsfest, som strakte sig ud over hele dagen. Om morgenen var der 140 til brunch og foredrag, om eftermiddagen var der endnu flere til markedsdag, og om aftenen var der 257 til stor fest med middag, forkyndelse og lovsang.

"Det er vigtigt at feste, når vi har muligheden. Jeg glæder mig over, at stort set alle har været i sving med en opgave i forbindelse med jubilæet. Det opbygger ansvarsfølelsen og styrker fællesskabet," forklarer Bjarne Henriksen, der er formand. Han var med i byggeudvalget, da missionshuset blev bygget for ti år siden.

Formanden oplever, at de visioner, man havde for fællesskabet, langt på vej er lykkedes.

"Vi har fået et hus, der kan rumme store fællesskaber," forklarer formanden, der glæder sig over, at stormøderne samler 250 mennesker.

"Så er missionshuset også fyldt," konstaterer han.

"Det fungerer rigtig godt med at lave nogle møder, som har et fast defineret teologisk fokus. Derudover er rammerne meget vide for, hvad møderne kan indeholde. Vi forsøger at lave et fællesskab, hvor alle kan føle sig rummet."

Frivillige til teengruppen er fundet

Der er god søgning til de tilbud, som er til alle aldersgrupper.

"Det er dejligt, at folk bakker op om det," fortæller Bjarne Henriksen, som er forventningsfuld omkring et initiativ, der er kommet for småbørnsfamilier søndag eftermiddag.

Der er mange aktiviteter i missionshuset, og derfor er der mange hænder i sving. Han skønner, at der er 90 mennesker, som har forskellige opgaver. Blandt dem er otte ledere for en stor teengruppe.

"Vi kom på noget af en opgave, da vi manglede fire ledere til teengruppen. Uden held spurgte vi mange mennesker. Til sidst meldte vi ud, at der ikke ville blive nogen opstart i teengruppen, hvis ikke vi blev nok ledere. Nu er det lykkedes os at finde lederne," fortæller Tobias Jensen, der er formand for IMU.

Mission er et fokusområde

Bestyrelsen har primært en koordinerende funktion for de mange teams, der varetager forskellige arbejdsområder.

"Vi har et stort fællesskab med mange opgaver. Derfor har vi lavet forskellige teams. Samtidig er det en god måde at inddrage flere i arbejdet," siger Bjarne Henriksen, der fremhæver betydningen af smågrupperne. De har også nogle i fællesskabet, som har et særligt fokus på nye, der begynder i missionshuset.

For ti år siden var det et mål, at man gerne ville invitere naboer og venner med ind i fællesskabet.

"Det er en vision, som vi fortsat har fokus på. For eksempel har vi opfordret til, at man inviterer andre med til vores markedsdag i forbindelse med jubilæumsfesten," forklarer formanden.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Unge viser stor interesse for det nye teologispor
Interessen for teologi har vist sig at være større end forventet. Det kan ses på opbakningen til det nye tiltag på Børkop Højskole. …
IM-medarbejdere lærte om frimodig forkyndelse
Otte medarbejdere har fået værktøjer til, hvordan de kan formidle det kristne budskab. 
Indre Mission laver en landsdækkende kampagne for diakoni
Alle lokale IM-fællesskaber opfordres til at række en hjælpende hånd til andre mennesker den 14. september.

Annoncer