Er IM's rolle på Sjælland udspillet?

Sjællandske IM-venner mødtes med hovedbestyrelsen til åbent bestyrelsesmøde i Slagelse.

Mennesker skal elskes ind i Guds rige, understregede Helle Pedersen fra Høng.

Er Indre Missions rolle på Sjælland udspillet? Spørgsmålet indledte den åbne del af hovedbestyrelsesmødet i Slagelse Missionshus den 19. september. De 45 gæster repræsenterede en stor del af de aktive IM-fællesskaber på Sjælland, og selvom det mange steder er op ad bakke for IM-arbejdet, lever optimismen og missionsgløden fortsat.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Møller indledte drøftelsen med at nævne en række af de udfordringer og muligheder, som IM-arbejdet på Sjælland står overfor. Sognepræst Jens Kaltoft fortalte om, hvordan kirke og missionshus arbejder sammen i Herlev. Og fra Slagelse kunne den lokale formand Lene Rasmussen fortælle om samarbejdet med Vestsjællands Valgmenighed og en vietnamesisk menighed. Hun fortalte også om legestue, børneklub, juniorlejre og IMU i byen, om tværkulturelt arbejde og et folkekirkeligt café-arbejde.

»Vi har forskellige holdninger til både folkekirken og valgmenigheden, men respekterer hinanden. Vi har få ressourcer, men vi kæmper for at række evangeliet ud til mennesker i vores by.« Herefter var ordet frit.

Mange slags samarbejder

Det lille, trygge og traditionelle mødefællesskab har ikke overlevet sig selv, mente Helle Pedersen fra Høng. Hendes oplevelse var, at mange oplever de faste former og forudsigeligheden som et fristed midt i et arbejdsliv fuldt af forandringer og udfordringer. Til gengæld skal vi bruge tid på venskaber og naboer, og nogle skal tages under armen, opfordrede hun og tilføjede: »Mennesker skal elskes ind i Guds rige.«

Det var en opfordring, som flere kunne bakke op om. Vi kan bruge også vores private hjem og vise gæstfrihed, supplerede Niels Holm fra Tåstrup.

Kurt West Rønne fra Herlev IM mente dog, at det er nødvendigt at arbejde med kulturen i IM-fællesskaberne, hvis vi vil invitere naboen med.

»Vi lukker os om os selv, hvis vi bliver en klub, som har sit eget sprog og sin egen kultur«, mente han.

Fra IM i Græsted fortalte man om vanskelighederne med at engagere de unge, som føler deres behov opfyldt i kirken, og om arbejdet med kreative forkyndelsesformer, som appellerer til flere forskellige mennesker.

Talelysten var stor, og der blev delt både gode oplevelser og vanskelige udfordringer. Nogle steder er der et godt samarbejde med både lokale folkekirker og valgmenigheder. Andre steder bæres IM-arbejdet af små, men trofaste grupper.

Mere kærlighed i musikarbejdet

Tidligere på dagen havde bestyrelsen været igennem sit ordinære møde.

Et punkt, der fyldte en del, var drøftelsen af IM’s musikarbejde. Landsleder i IM-musik Linda Kofoed Iversen deltog og gav bl.a. udtryk for ønsket om større kærlighed og anerkendelse omkring sangen og musikken, som nogle steder kan splitte og virke fremmedgørende. Desuden blev det drøftet, hvordan forkyndelsen i mange moderne lovsange bliver udfordret af en uklar teologi.

Bestyrelsen blev orienteret om arbejdet med at udforme en klimapolitik for IM og om de aktuelle overvejelser omkring rummelighed overfor kønsopfattelser og seksuelle orienteringer.

Evangelisk Alliances undersøgelse af coronatidens betydning for menighederne blev gennemgået. Godt 100 IM-fællesskaber har deltaget i undersøgelsen. Bestyrelsen er særligt opmærksom på de ældre generationer og på de frivillige medarbejdere, men der var enighed om, at tallene ikke er alarmerende.

Omkostningerne stiger

Mens aktiviteten i de fleste af IM’s virksomheder igen er normal, bliver regnskaberne til gengæld presset af ekstra høje omkostninger. Det får indflydelse på årets regnskab.

Økonomiudvalget har derfor igangsat en undersøgelse af, hvordan der kan spares på energi og andre udgifter i virksomheder og bygninger.

Endelig kunne bestyrelsen byde velkommen til Henrik Kristoffersen som ny økonomichef. Han fortalte om sin vej til ansættelsen, og der blev bedt for hans virke i IM.

Det blev besluttet, at det åbne bestyrelsesmøde den 18. september 2023 i Esbjerg vil have det næste menighedsrådsvalg som tema.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
UngCamp 24: Silende regn og højt humør
UngCamp 24 samlede 800 unge om forkyndelse, undervisning, lovsang og masser af hygge og festlige sommeraktiviteter. …
Unge familier vælger Lystruphave Bibelcamping
Vækst og glade dage præger bibelcampingpladsen syd for Silkeborg, hvor mange nye er kommet til
Vi får lov at så nogle små frø
90 teenagere er på konfirmandkursus på Frøstruphave Efterskole. Det giver Lea og Ida nye bibeloplevelser og venner. …

Annoncer