Fem ønsker til den nye kirkeminister

Indre Missions formand håber, at Ane Halsboe-Jørgensen vil anerkende folkekirken som en bekendelseskirke frem for en statskirke

I et brev til den nye kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen ønsker Hans-Ole Bækgaard tillykke med embedet og indbyder hende til at samarbejde om "den gode og sunde sammenhængskraft i folkekirken."

"Vi har brug for at tale sammen og se hinanden som medspillere," skriver Hans-Ole Bækgaard og udtrykker samtidig en række ønsker til den nye kirkeminister.

Hans-Ole Bækgaard peger på fem områder, hvor han håber, at den nye kirkeminister vil gøre sig gældende:

  • At hun vil vise forståelse for at bevare frihedsordninger og mindretalshensyn i folkekirken.
  • At hun vil være kirkens beskytter, sikre god trivsel og huske at se kirken nedefra.
  • At hun vil inddrage de folkekirkelige organisationer som en vigtig medspiller i det danske samfund.
  • At hun vil anerkende folkekirken som en bekendelseskirke frem for en statskirke.
  • At hun vil genoptage arbejde for migrantmenighederne, så de kan få en tilknytning til folkekirken, hvis de ønsker det.

Hans-Ole Bækgaard ønsker i sit brev, at den nye kirkeminister må få visdom til at navigere i de mange opgaver og udfordringer, sådan at folkekirken får gode vilkår for at udbrede evangeliet og bliver fastholdt på sit grundlag som evangelisk-luthersk.

Ane Halsboe-Jørgensen er udnævnt til ny kirke- og kulturminister efter, at Joy Mogensen den 15. august valgte at træde tilbage fra posten og helt forlade politik.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Hotel Hebron er tilbage i topform
Der har været så godt som udsolgt på Hotel Hebron i løbet af sommeren, og hotellets belægning ligger 11 procent over gennemsnittet i København.  …
Motiverede unge genstarter IMU i Stjær/Galten
Der har været efterspørgsel efter et lokalt fællesskab for unge kristne og efter en pause, er der igen IMU i Stjær/Galten Missionshus. …
Over 1100 IMU’ere er engageret i IMU-fællesskaberne
En rundspørge har vist, at over 1100 unge er aktive i IMU's godt 50 fællesskaber landet over. Mange steder har oplevet en stigning i antallet af…

Annoncer