Flere finder ind i IM’s formiddagscaféer

Caféer i missionshuset trækker seniorer til, der har stor glæde af fællesskabet og forkyndelsen.

Et banner på missionshuset i Hjørring fortæller om formiddagscaféen, der er velbesøgt.

Caféarbejdet er en vigtig aktivitet i Indre Missions seniorarbejde. Det mener missionær Finn Najbjerg.

Han oplever, at coronatiden har ændret vores sociale mødesteder. »Hjemmene spiller ikke den samme rolle som sociale mødesteder efter coronanedlukningen. Det sociale liv er rykket ud i mødesteder. Det tror jeg, at vi skal være opmærksomme på i vores fællesskaber,« fortæller missionæren, der har oplevet det i flere caféer, han har besøgt.

Flere steder er der stor glæde over formiddagscaféer. Blandt andet i Hjørring, hvor der er omkring 25, som samles hver tirsdag formiddag i missionshuset.

»Vi er en blandet gruppe fra forskellige sammenhænge, som har det godt sammen. Derfor oplever vi, at deltagere inviterer deres bekendte med i caféen,« siger Alis Larsen, der er med til at stå for caféen.

Hun glæder sig over, at nogle stykker også er begyndt at komme til aftenmøderne i missionshuset.

Finn Najbjerg har mødt en mand, som begejstret fortalte om, hvad deres formiddagscafé havde af betydning for ham.

»Han hørte Guds ord, og så var han en del af et socialt fællesskab. Det gav ham livsindhold og nye input i hverdagen,« siger Finn Najbjerg, der oplever, at der nogle steder samles flere i formiddagscaféen end til de traditionelle møder.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Hotel Hebron er tilbage i topform
Der har været så godt som udsolgt på Hotel Hebron i løbet af sommeren, og hotellets belægning ligger 11 procent over gennemsnittet i København.  …
Motiverede unge genstarter IMU i Stjær/Galten
Der har været efterspørgsel efter et lokalt fællesskab for unge kristne og efter en pause, er der igen IMU i Stjær/Galten Missionshus. …
Over 1100 IMU’ere er engageret i IMU-fællesskaberne
En rundspørge har vist, at over 1100 unge er aktive i IMU's godt 50 fællesskaber landet over. Mange steder har oplevet en stigning i antallet af…

Annoncer