Folkekirken er blevet lidt mindre rummelig

Undtagelsen fra Ligebehandlingsloven vil ikke længere gælde, når menighedsrådene fremover vælger præst. Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard frygter, at flere frihedsbestemmesler kan ryge i fremtiden.

Foto: jeancliclac, Getty Images

Den 11. november kom den længe ventede beslutning fra kirkeministeren om at ophæve den undtagelse fra Ligebehandlingsloven, som har givet menighedsrådene lov til at lægge vægt på kønnet, når man foretrak en mand fremfor en kvinde som præst.

Alle 10 biskopper har længe presset på for netop den beslutning, men kirkeminister Louise Schack-Elholm fortæller i sin pressemeddelelse, at hun har taget sig god tid til at tale med kirkens forskellige parter, herunder også Indre Mission.

"Det handler ikke om kvindelige præster eller kønsdiskrimination," siger Hans-Ole Bækgaard til Kristeligt Dagblad. "Det handler om frihed og mindretalsbeskyttelse i folkekirken, og jeg frygter, at dette blot kan være den første frihedsbestemmelse, der ryger. Hvem ved, om folkekirkens præster om 5-10 år stadig kan blive fritaget for at vie to personer af samme køn? Om der stadig er plads til teologisk uenighed?" spørger han.

Kristeligt Dagblads leder den samme dag bakker op om det problematiske i, at biskopperne er mere optaget af tidens politiske strømninger end af kirkens teologi: "Køn er kommet til at veje mere i folkekirken, og plads til diversitet mindre," skriver Anders Ellebæk Madsen.

Beslutningen kommer ikke til at få stor praktisk betydning her og nu. Menighedsrådene bestemmer fortsat selv, hvilken præst de vil ansætte, og hvilken teologi de ønsker at tilgodese. Valget må blot ikke længere begrundes med præstens køn.

Før Louise Schack-Elholm blev kirkeminister, var hun som kirkeordfører for Venstre imod at ophæve undtagelsen. I et interview til Kristeligt Dagblad understreger hun også, at i de sogne, hvor der er mere end én præst, er det fortsat muligt for et mindretal i menighedsrådet at indstille en anden præst end flertallet.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
UngCamp 24: Silende regn og højt humør
UngCamp 24 samlede 800 unge om forkyndelse, undervisning, lovsang og masser af hygge og festlige sommeraktiviteter. …
Unge familier vælger Lystruphave Bibelcamping
Vækst og glade dage præger bibelcampingpladsen syd for Silkeborg, hvor mange nye er kommet til
Vi får lov at så nogle små frø
90 teenagere er på konfirmandkursus på Frøstruphave Efterskole. Det giver Lea og Ida nye bibeloplevelser og venner. …

Annoncer