Folkemødet blev en øjenåbner

Michael Hvergel fløj fra Skjern til Allinge for en dag på Folkemødet. Det lærte ham noget nyt om værdien af den demokratiske samtale.

Fredag morgen landede et lille fly på en græsmark uden for Allinge på Bornholm. Michael Hvergel og Lars Arne Jensen fra Skjern havde taget turen fra Vestjylland for at deltage i det tolvte Folkemøde, som fandt sted den 13.-15. juni.

De to besøgende fra Vestjylland bidrog sammen med mange tusinde andre til, at fredag blev Folkemødets mest velbesøgte dag nogensinde.

Det var første gang, Michael var til Folkemøde, og han var parat til at suge indtryk til sig fra den pulserende festival for demokratiet, hvor politikere, meningsdannere, organisationer og andre interesserede i samfundsmæssige spørgsmål mødtes for at deltage i tusindvis af debatter og samtaler.

Indre Mission og andre kirkelige organisationer har deltaget i flere år og stod sammen med Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission for forskellige åbne debatter og samtaler i teltet Folk&Tro.

Her var programsat elleve forskellige emner om blandt andet kulturkristendom, civilsamfund, menneskesyn, kunstig intelligens og aktiv livshjælp.

Debatter havde en ordentlig tone

Flere debatdeltagere, deriblandt Kirstine Kærn, forperson for Humanistisk Samfund, roste den ordentlige tone, som prægede debatten om hvilket menneskesyn, der hersker i spørgsmål om f.eks. abort og juridisk kønsskifte.

"Det er befriende at kunne tage den samtale i det her rum, fordi det sker på en respektfuld og åben måde. Det synes jeg, er rigtig dejligt. Jeg kom forbi et andet telt, hvor ordstyreren formanede forsamlingen til at holde en god tone og til ikke at skære ansigt," fortæller Kirstine Kærn.

Hun fremhævede den gode debatkultur, som Indre Mission gerne vil tage et medansvar for at fremme.

"Det glæder mig, at vi bliver kvitteret og kendt for på folkemødet at bidrage til en ordentlig og saglig debat, hvor vi giver mulighed for at tale og lytte til hinanden på en respektfuld måde," understreger formand Hans-Ole Bækgaard.

Han uddyber formålet med, at Indre Mission gerne vil påtage sig et samfundsansvar ved at blande sig i og påvirke debatterne på folkemødet.

"Det sker ved, at vi er til stede og byder ind med relevante emner, som rører sig i samfundet, eller hvor der er behov for, at der bliver talt om nogle emner, som ikke lige er mainstream. Vi tager også et medansvar ved at gå rundt og blande os i andres debatter, møde mennesker og skabe nye relationer. Vi vil gerne bringe os selv i spil og påvirke," forklarer formanden, der håber, at Indre Missions deltagelse i den offentlige debat på folkemødet også vil inspirere lokale til at gøre det samme, som det bedst er muligt.

Genkendelig problemstilling

Indre Missions formand deltog i flere debatter. For eksempel lørdag formiddag, hvor Grundtvigs Forum sammen med Altinget stod for et folkekirkemøde med overskriften: "Luk lortet! Skal folkekirken holde liv i Danmarks landsbyer".

"Det handlede ikke mindst om det store aktuelle spørgsmål, om der skal lukkes måske flere hundreder kirker rundt om i landet. Hvordan styrker man folkekirken i byerne, hvor flere flytter til, uden at det er på bekostning af afvikling af landområder? Og hvordan styrkes landområder bedst i disse år med de lokale relationer og muligheder, selvom man mange steder bliver færre?" refererer Hans-Ole Bækgaard.

"I Indre Mission kender vi allerede til de demografiske udfordringer, hvor missionshuse må lukke lokalt flere steder. Det betyder, at sammenhængskraften som landsdækkende bevægelse er udfordret. Det kræver en gennemtænkning både på nationalt plan og lokalt. Det har vi allerede en del erfaringer med, men vi er ikke færdige. Derfor har vi noget at byde ind med i denne vigtige samtale."

Debatterede i en tryg atmosfære

Sidst på fredagen var Michael Hvergel parat til at flyve hjem igen, mættet af folkemødeindtryk.

"Jeg var forbi Folk&Tro teltet, hvor jeg hørte debatter om bæredygtig kærlighed, om kunstig intelligens vil overtage Guds rolle, og sidst på dagen om sladder på godt og ondt. Jeg oplevede, at meningsudvekslingerne foregik i en tryg atmosfære," siger Michael, der også var til en debat i Himmel og jord teltet, som handlede om den kommende bibeloversættelse.

Han oplevede, at det var dejligt at møde kendte folk både fra IM's ledelse og fra Skjern Bykirke.

"Jeg må sige, at det overraskede mig, hvordan Folkemødet greb mig. Jeg har aldrig været god til at snakke og diskutere emner frit fra leveren, men det var en øjenåbner for mig, hvordan man - hvis man er åben for det - i samtalen eller diskussionen kan lære at se en sag fra en anden vinkel end den, man kender, uden at skulle være enige," forklarer Michael.

  • Flyet er et pippistrel ultra let, de to i flyet er Michael Hvergel, piloten er Lars Arne Jensen

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
UngCamp 24: Silende regn og højt humør
UngCamp 24 samlede 800 unge om forkyndelse, undervisning, lovsang og masser af hygge og festlige sommeraktiviteter. …
Unge familier vælger Lystruphave Bibelcamping
Vækst og glade dage præger bibelcampingpladsen syd for Silkeborg, hvor mange nye er kommet til
Vi får lov at så nogle små frø
90 teenagere er på konfirmandkursus på Frøstruphave Efterskole. Det giver Lea og Ida nye bibeloplevelser og venner. …

Annoncer