IM skal kendetegnes ved åbne og rummelige fællesskaber

Hovedbestyrelsen havde sat tid af til at vende et af Indre Missions kerneområder ved mødet i Fredericia den 27. maj.

Mødet var det sidste for vicegeneralsekretær Peter Nord Hansene og sognepræst Morten Mouritzen.

Ved hovedbestyrelsens møde den 27. maj 2024 var der afsat ekstra tid til to drøftelser.

Den første tog udgangspunkt i bestyrelsens pejlemærke om, at IM vil arbejde for fællesskaber, der er kendetegnet ved åbenhed, kærlighed, respekt og forskellighed. Der blev bl.a. peget på betydningen af god ledelse og bevidstheden om, at åbenhed og rummelighed går hånd i hånd med tydelighed og klare værdier, også selvom de kan virke som modsætninger.

Den anden drøftelse handlede om, hvad det betyder for det lokale IM-fællesskab, hvis et missionshus afhændes, og man ikke længere er i eget hus. Giver det nye muligheder, og kan det vendes til en styrke? Det kommer an på, hvordan fællesskabet opfatter sig selv, og hvor det henter sin identitet, lød et af svarene.

Bestyrelsen havde besøg af den nye regionsleder i nord, Bethina Ladegaard Jensen, som fortalte om sin opstart og sine positive forventninger til fremtiden for IM i det nordlige Jylland.

Den aktuelle økonomirapport blev gennemgået, og bestyrelsen kunne glæde sig over, at gavetallene har rettet sig, samtidig med at IM-genbrug, Hotel Hebron og Mørkholt Strand Camping klarer sig endnu bedre end forventet. Samtidig kæmper Felix Rejser med at opdyrke nye rejsemål i stedet for Israel, som fortsat er lukket for turistrejser. Forlaget er også udfordret økonomisk.

Dette bestyrelsesmøde blev det sidste for både vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen og sognepræst Morten Mouritzen. Peter Nord Hansen går til august på pension efter 34 år som ansat i IM og de seneste 24 år som deltager i hovedbestyrelsens møder.

»IM er gået mig i blodet,« indrømmede Peter Nord Hansen i sin afskedssamtale, hvor han også afslørede, at han fandt det noget sværere at forlade posten, end han havde regnet med. Han forsikrede dog, at det kun er i ansættelsen, han stopper, og at kræfterne nu skal bruges på andre måder i IM.

For Morten Mouritzen, der er sognepræst i Vinding-Vind nord for Herning, blev det til knap 15 år i IM’s hovedbestyrelse. For begges vedkommende understregede flere bestyrelsesmedlemmer, at de særligt har været med til at holde den teologiske fane højt, samtidig med at de har haft fokus på fællesskaberne og IM’s venner.

Endelig blev bestyrelsen orienteret om det igangværende eftersyn af medarbejderstrukturen samt om en ny budgetstyringsproces, som skal gøre budgetarbejdet mere gennemsigtigt og åbent.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Folkemødet blev en øjenåbner
Michael Hvergel fløj fra Skjern til Allinge for en dag på Folkemødet. Det lærte ham noget nyt om værdien af den demokratiske samtale. …
Tror journalister det værste om missionsfolk?
Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, kritiserer mediernes tendens til at viderebringe stereotyper og fejl om missionsfolk uden rettelser. …
Nu har Hotel Hebron højsæson hele året rundt
Der er færre svenske og norske hotelgæster, men til gengæld er der flere tyske, britiske og amerikanske turister, der bruger Hotel Hebron. …

Annoncer