IM's formand: Den kristne æra er slut

Kirken har ikke længere magt og autoritet men er snarere et felthospital på den åndelige slagmark

Øster Snede Indre Mission pryder forsiden af årbogen med formands- og arbejdsberetninger og Indre Missions regnskab for 2022.

Ved IM's årsmøde den 10. juni bliver deltagerne mødt med en appel om at se en ny virkelighed i øjnene.

"Kirken kan ikke og skal heller ikke være en magtfaktor. Vi må indse, at vi skal forkynde evangeliet fra kanten af samfundet og ikke fra de bonede gulve - ligesom ved kirkens frugtbare begyndelse," siger IM's formand Hans-Ole bækgaard i sin årsberetning.

"I dagens Danmark er de kristnes største fare ikke forfølgelse, men forførelse – at vi langsomt lulles i en åndelig søvn," mener Hans-Ole Bækgaard, som peger på, at IM ikke er en øde ø, men påvirkes også af tidens forandringer og udfordringer.

"Med de kristne værdiers kollaps i Vesten bevæger vi os ind i en nyhedensk tidsalder. Troen lever i krydsfeltet mellem denne verden og det kommende Guds rige. Vi må blot fortsat øve os i at være kirke og vækkelsesbevægelse i vores tid – uden at fristes til ligegyldighed og tilpasning eller til isolation og mismod."

Årbog gør status på IM's arbejde
Sådan skriver formanden det i sin årsberetning, der som sædvanlig bliver sat til debat ved årsmødet. Hele den trykte beretning kan læses i IM's årbog, som følger med impuls nr 11.

Årbogen rummer også beretninger fra IM's regioner og arbejdsgrene samt for økonomien og virksomhederne. Den kan læses online her

Årsmødet holdes i Vejen Idrætscenter og kan desuden følges online på årsmøde.indremission.dk fra den 10. juni kl. 8.45.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Hotel Hebron er tilbage i topform
Der har været så godt som udsolgt på Hotel Hebron i løbet af sommeren, og hotellets belægning ligger 11 procent over gennemsnittet i København.  …
Motiverede unge genstarter IMU i Stjær/Galten
Der har været efterspørgsel efter et lokalt fællesskab for unge kristne og efter en pause, er der igen IMU i Stjær/Galten Missionshus. …
Over 1100 IMU’ere er engageret i IMU-fællesskaberne
En rundspørge har vist, at over 1100 unge er aktive i IMU's godt 50 fællesskaber landet over. Mange steder har oplevet en stigning i antallet af…

Annoncer