Indre Mission har brug for både gaver og givere

Hver femte giver er forsvundet på fem år. Selv om IM's virksomheder bidrager til en sund økonomi, ærger det økonomichef Henrik Kristoffersen, at færre bærer med.

Økonomichef Henrik Kristoffersen vil gerne gøre indsamling til et fast programpunkt ved alle møder i IM.

Indre Mission har tilsyneladende lettere ved at tjene penge end at samle dem ind. Det er status, når økonomichef Henrik Kristoffersen skal fremlægge et øjebliksbillede af bevægelsens mangefacetterede økonomi. Hos flere af IM’s virksomheder er der lige nu godt gang i kasseapparaterne. Ikke mindst på Best Western Hotel Hebron i København, hvor indtjeningen nu er på omgangshøjde med de gode år før corona-krisen. Hotellet ventes at levere et overskud for 2023, der er 1,7 mio. kr. større end budgetteret, og også IM-genbrug og Mørkholt Strand Camping tjener flere penge end forventet.

»Samlet forventer vi lige nu, at virksomhederne bidrager med ca. 10,7 mio. kr. til missionsarbejdet i indeværende år. Det er 2,3 mio. mere, end vi turde forvente, da budgettet blev lagt. Så det er rigtig flot og dygtigt arbejde i virksomhederne, og det er særligt vigtigt i en tid, hvor vi desværre oplever, at gaverne til IM’s arbejde halter efter,« forklarer Henrik Kristoffersen.

Stort fald i antallet af givere

Med udgangen af august halter indsamlingen ca. 900.000 kr. efter budgettet og over en halv million efter i forhold til 2022, hvor man heller ikke nåede budgetmålet.

»Gavebrevene og de faste månedsgaver holder nogenlunde niveauet fra sidste år, så det er de øvrige gaver, der halter efter. Det overrasker mig, fordi de fleste af os jo har et fornuftigt rådighedsbeløb. Sidste år på denne tid var vi bekymrede for stigende energipriser, men det viste sig jo heldigvis kun at være en kort periode,« siger han.

En analyse af de senere års gavetal viser, at det ikke kun er gavetallet, der falder. Sammenligner man antallet af givere - opgjort pr. 31/7 - er antallet faldet fra 3436 i 2018 til 2763 i år. Det svarer til, at IM har mistet hver femte giver på fem år.

»På bundlinjen er en krone jo lige meget værd, om den er tjent eller samlet ind. Men gaver er også udtryk for opbakning og engagement, og derfor har vi brug for, at så mange som muligt bærer med. For tiden er den gennemsnitlige giver 64,7 år – det tal kunne vi også godt tænke os at få længere ned,« siger økonomichefen.

Givere fra 1/1-31/7

Når man opgør antallet af givere pr. 31/7, har IM mistet hver femte giver på fem år.

Indsamling bliver glemt

Et af de nye initiativer, som han håber kan øge antallet af både gaver og givere, er et øget fokus på indsamling i missionshusene.

»Jeg synes, det er naturligt, at vi ved alle møder i missionshuset giver mulighed for at give en gave. På den måde minder vi hinanden om givertjenesten. Det er desværre mit indtryk, at det ofte bliver glemt, så derfor vil vi minde vores forkyndere om at bede om en gave, når de kommer rundt. Jeg ved også, at mange lokale IMfællesskaber har ganske mange penge på kontoen. Så her kunne man jo træffe en beslutning om altid at give forkynderen 500 eller 1000 kroner oven i kørepengene, så der også var en gave til Indre Mission,« siger han.

Ud over virksomhedsdrift og gaver hviler IM’s økonomi på testamentariske gaver. Disse kan i sagens natur være svære at budgettere med, men for tiden går det godt, og selv om man sidste år vovede at hæve budgettet betragteligt, ser det ud til, at gaverne følger med, fortæller Henrik Kristoffersen.

»Generelt har IM en sund økonomi. I 2023 har vi budgetteret med et lille overskud på 50.000 kr., men især takket være virksomhederne ser det lige nu ud til, at det kan blive lidt højere. Og det er jo skønt, for så er der flere penge til mission.«

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Ny lovsang sætter ord på håb om forsoning og heling
Agnete Thidemann Kristiansen har skrevet en ny lovsang med titlen Kom og Hel. Den er netop udkommet på worshiptoday.dk. …
Ny kirkeminister vil kæmpe for kristne værdier
Hans-Ole Bækgaard har været glad for samarbejdet med Louise Shcak Elholm, men ser frem til at lære den nye kirkeminister Morten Dahlin at kende.  …
IM-fællesskaber kan være svære at komme ind i
Et punkt på dagsordenen kom til at gøre særligt stort indtryk, da Indre Missions Hovedbestyrelse den 20. november var samlet til årets sidste møde.  …

Annoncer