Indre Mission på Sjælland får endnu en missionær

Roland Wilmann Jensen er fra 1. maj ansat som missionær og glæder sig til samarbejdet med de mindre fællesskaber.

Det passer Roland Wilmann Jensen rigtig godt, at han kommer til at arbejde blandt IM-fællesskaberne på Sjælland, hvor de fleste er små grupper.

"Jeg tror, at det bliver rigtig dejligt, for jeg kommer tættere på mennesker, og det giver god mulighed for personlige samtaler," fortæller Roland Wilmann Jensen, der er 35 år og begynder som missionær på Sjælland den 1. maj. En af hans arbejdsopgaver bliver at forkynde og inspirere fællesskaberne til mission.

Den nye missionær har i mange år selv været vant til et lille fællesskab, fordi han som barn og ung var tilknyttet en lille pinsekirke på Amager. Da han var i begyndelsen af 20'erne skiftede han til en anden kirke, hvor der var nogle på hans egen alder. Én af dem læste på Dansk Bibel-Institut (DBI), og det sporede ham i en ny studieretning.

Han var begyndt at læse historie på universitetet i København, men skiftede til teologi på DBI.

"Jeg havde hørt dårligt om det teologiske fakultet, så det afholdt mig fra teologistudierne i første omgang. Så hørte jeg om DBI, og jeg tænkte, at her var der en god mulighed for både at blive bevaret i troen og få en uddannelse, hvor jeg kunne tjene Gud," forklarer Roland Wilmann Jensen, der havde gået med tankerne om at blive præst en dag.

Tilsluttede sig det lutherske syn

Der gik ikke lang tid, hvor teologistudierne og fællesskabet på DBI udfordrede ham til at finde ud af, hvordan han skulle forholde sig til det evangelisk-lutherske syn på dåb og nadver i forhold til pinsekirkens dåb- og nadverteologi.

"Jeg måtte grave i Bibelen, og jeg endte med at tilslutte mig det lutherske syn," siger Roland Wilmann Jensen, der blev færdig med teologien og pastoralseminariet.

En god bekendt gjorde ham opmærksom på stillingen som missionær i Indre Mission.

"Jeg vil gerne tjene Gud, så jeg tænkte, at stillingen som missionær var en gylden mulighed for at forkynde og være noget for mennesker og række evangeliet til dem, der ikke kender Jesus," fortæller Roland Wilmann Jensen, der ud over at arbejde blandt IM-fællesskaberne også bliver tilknyttet familiearbejdet. Det er planen, at han bosætter sig i Nordsjælland.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Missionen går nye veje i Thy
En række kirkelige initiativer ruller ind over Thy og Mors med det formål at gøre kirken mere relevant for lokalsamfundet. Dette sker gennem nye…
Konstruktiv dialog mellem Indre Mission og tilknyttede valg- og frimenigheder
Repræsentanter fra Indre Missions ledelse mødtes med udvalgte personer fra tilknyttede valg- og frimenigheder for at styrke relationen. …
Unge viser stor interesse for det nye teologispor
Interessen for teologi har vist sig at være større end forventet. Det kan ses på opbakningen til det nye tiltag på Børkop Højskole. …

Annoncer