Indre Mission vil hjælpe menighedsrådene

Et inspirationsteam med forskellige kompetencer stiller sig til rådighed for menighedsråd og kirkelige ansatte.

Søren Fibiger Olesen er ressourcekoordinator i Indre Missions nye satsning, hvor man ønsker at inspirere menighedsrådsmedlemmer.

Samtidig med at en undersøgelse har afdækket store ledelsesproblemer og dårligt arbejdsmiljø i folkekirken, er Indre Mission på banen med et tilbud om hjælp og inspiration til menighedsrådene og det lokale sognearbejde. Tilbuddet henvender sig særligt til de mange af IM’s venner, som også sidder i menighedsrådet eller er ansatte i kirken.

"Jeg tror, at i nogle situationer er mange sådan indrettet, at man gerne vil have hjælp fra dem, man føler et værdimæssigt fællesskab med. Derfor er der brug for inspiration til dem, der har det samme værdimæssige ståsted som Indre Mission," siger Søren Fibiger Olesen, der er ressourcekoordinator i Indre Mission. Hans opgave er at skabe gode relationer til menighedsrådene og gøre bevægelsens ressourcer kendte i det lokale sognearbejde.

"Der er masser af ubrugte muligheder for mission i sognemenighederne, og dem bør vi i endnu højere grad forfølge, end vi gør i dag. Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på de muligheder og på den måde gøre Indre Missions indflydelse gældende i folkekirken," understreger Søren Fibiger Olesen.

Han ser ikke Indre Missions tilbud som noget, der kan erstatte den gode inspiration, som Landsforeningen af Menighedsråd har på området

Han har nedsat et inspirationsteam, der har mange forskellige kompetencer vedrørende menighedsrådsarbejde, som menighedsrådsmedlemmer kan trække på. Det er lige fra erfaringer med præstevalg til økonomi, drift, bygninger og personaleledelse.

"Sognene er meget forskellige. De tænker og arbejder forskelligt, og det afspejler udfordringerne," siger han og forudser, at Indre Mission kan hjælpe, vejlede og inspirere menighedsrådene på mange måder.

"Vi vil også gerne stille os til rådighed for valg- og frimenigheder, hvis de kan bruge det, som vi kan byde ind med af erfaring og ressourcer."

indremission.dk/mr er der flere oplysninger om projektet Kirkens liv og vækst, der tilbyder hjælp til menighedsrådene og de kirkeligt ansatte.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Missionen går nye veje i Thy
En række kirkelige initiativer ruller ind over Thy og Mors med det formål at gøre kirken mere relevant for lokalsamfundet. Dette sker gennem nye…
Konstruktiv dialog mellem Indre Mission og tilknyttede valg- og frimenigheder
Repræsentanter fra Indre Missions ledelse mødtes med udvalgte personer fra tilknyttede valg- og frimenigheder for at styrke relationen. …
Unge viser stor interesse for det nye teologispor
Interessen for teologi har vist sig at være større end forventet. Det kan ses på opbakningen til det nye tiltag på Børkop Højskole. …

Annoncer