Ny impuls app giver bedre læseoplevelse

Impuls' app er blevet opdateret med nye funktioner, der blandt andet gør det muligt at lytte til bladet. Fra 2024 stiger abonnementspriserne, da impuls mister sin momsfritagelse.

Impuls er nu endnu nemmere at læse digitalt. Fra den 2. november er Impuls appen opdateret til en ny version, som opfylder mange af de ønsker, læserne har efterspurgt. Alle artikler og nyheder kan nu også læses i en enkel og mobilvenlig tekstversion, teksten kan læses højt, og der kan søges på indholdet på tværs af mange numre.

Opdateringen til den nye app vil for de fleste ske automatisk, mens nogle selv skal opdatere appen manuelt via enten Googles Play Butik eller Apples App Store. De samme forbedringer sker også på hjemmesiden impulsonline.dk, hvor impuls kan læses digitalt. 

Samtidig med opdateringen skifter impuls også til en ny digital platform, og det betyder, at alle abonnenter skal oprette sig som nye brugere. Det er der til gengæld god tid til. Resten af 2023 har alle adgang til at læses den fulde version af impuls digitalt, men fra 2024 er adgangen igen forbeholdt abonnenter.

Man opretter sig som ny bruger ved at følge vejledningen på imt.dk/app.

Impuls mister momsfritagelse

Fra 2024 træder en række prisændringer også i kraft.

Impuls har hidtil været omfattet af den momsfritagelse, som gælder danske aviser. Men en ny afgørelse fra SKAT betyder, at Momsnævnet fra sommeren 2023 ikke længere anerkender impuls som et nyhedsmedie og derfor heller ikke længere vil fritage impuls for at skulle afregne moms af hele sin omsætning. En momsfritagelse forudsætter, at indholdet overvejende skal være aktuelt og alment dækkende nyhedsstof, og at det skal henvende sig til en bred læserkreds. Momsnævnet vurderer, at impuls i højere grad har karakter af et medlemsblad, der henvender sig til en begrænset kreds af læsere. En længere dialog med Momsnævnet har desværre ikke kunnet ændre den afgørelse. 

Det får den betydning, at impuls nu skal betale 25 procent moms af hele omsætningen. Af den grund vil priserne fra 2024 stige for alle abonnenttyper. 

"Det er ærgerligt at skulle gennemføre prisstigninger, som ingen andre end SKAT får nogen glæde af," siger redaktør Asbjørn Asmussen, som dog ikke tror, at det ikke fører til afbestillinger af impuls. "Vi har meget trofaste og meget tilfredse abonnenter på impuls, og det er vi stolte af. Derfor tror jeg ikke, at prisstigningerne får de store konsekvenser for impuls.

Når de nye priser er fastlagt, vil de fremgå af hjemmesiden imt.dk/abonnement

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
UngCamp 24: Silende regn og højt humør
UngCamp 24 samlede 800 unge om forkyndelse, undervisning, lovsang og masser af hygge og festlige sommeraktiviteter. …
Unge familier vælger Lystruphave Bibelcamping
Vækst og glade dage præger bibelcampingpladsen syd for Silkeborg, hvor mange nye er kommet til
Vi får lov at så nogle små frø
90 teenagere er på konfirmandkursus på Frøstruphave Efterskole. Det giver Lea og Ida nye bibeloplevelser og venner. …

Annoncer