Stor optimisme har præget IM’s formands- og kasserermøder

200 lokale ledere har i løbet af oktober og november deltaget i Indre Missions formands- og kasserermøder fire steder i landet.

Missionshuset i Vejle var ét af de fire steder, hvor der blev afholdt formands- og kasserermøder.

Indre Missions arbejde er en del steder kendetegnet af stor optimisme og gejst. Det fastslår generalsekretær Jens Medom Madsen efter at have været sammen med 200 lokale ledere, der i oktober og november deltog i Indre Missions formands- og kasserermøder fire steder i landet.

»Vi har en sprællevende bevægelse, hvor der flere steder arbejdes med stor gejst med missionale og diakonale tiltag,« fortæller generalsekretæren.

Møderne viste dog, at der også er steder, hvor man kæmper for at holde arbejdet i gang.

»Jeg ser optimistisk på fremtiden for Indre Mission de steder, hvor landet ikke udtyndes. Men jeg er bekymret for de områder, hvor der kæmpes for at bevare gejsten og visionen, samt de steder, der tømmes for mennesker og dermed også nogle, der vil arbejde for Indre Missions sag,« siger generalsekretæren.

Forskelligartede forkyndelsesformer

En del lokale fællesskaber er optaget af, hvordan man engagerer frivillige, og hvordan man skaber fællesskab på tværs af aldersgrupper i missionshuset.

Forkyndelsessituationen blev også vendt på mødet i missionshuset Bethesda i København, da spørgsmålet blev rejst, om man godt kunne spørge en lønnet medarbejder om at komme og holde et møde, hvis man kun var en gruppe på seks personer.

»Flere af de lønnede medarbejdere understregede, at de faktisk nyder at komme ud til en lille flok. Det er en helt anden type møde, hvor man mere kommer ind på livet af hinanden,« fortæller Jens Medom Madsen.

»Der er et fælles ønske fra mange ledere om, at der skal arbejdes med, at vi gør noget ved den typiske mødeform i IM, hvor vi sidder og kigger hinanden ind i nakken og lytter til én, der proklamerer Guds ord. Denne form kan ikke stå alene for mennesker i dag, så vi må arbejde med, hvordan vi supplerer den med andre former.«

Han glæder sig over, at de lokale IM-formænd roste de formandssamlinger, der er forskellige steder, særligt i Region Midt.

»Her kan de inspirere og opmuntre hinanden i arbejdet. Et formandsforum kan langt mere end mange kurser,« siger generalsekretæren.

IMU’ere rykker vores selvforståelse

Ved alle fire samlinger deltog også lokale ledere fra IMU, og det glæder Jens Medom Madsen.

»Vi oplevede, hvordan møderne kom op i et ekstra gear, for IMU’erne skubber til vores selvforståelse som bevægelse. De holder os skarpe på, hvad vi er sat i verden for, hvordan vi tilrettelægger møder, vores samværsformer, hvordan vi synliggør vores aktiviteter, og hvordan vi rækker evangeliet videre. Vi har et stærkt ungdomsarbejde, og gennem de seneste år har jeg oplevet en ungdomsgruppe, der rækker hånden ud til andre generationer – med intentioner, som jeg ikke har set så positive i mange år. En invitation til inspiration, samvær og samarbejde,« siger han.

Også den nuværende situation med stigende energipriser er blevet drøftet.

»Det har fyldt en del på møderne, og vi har konstateret, at det er egnsbestemt, hvordan de lokale fællesskaber er påvirket af energipriserne. Nogle fællesskaber mærker det nærmest ikke, mens andre virkelig kæmper med det.«.

IM’s økonomi

Økonomien er også udfordret på andre niveauer.

»Vores kasserere er præget af arbejdsmæssige og økonomiske byrder, fordi de møder mange krav fra bankerne grundet politiske beslutninger. Derfor arbejder vi på, hvordan man kan finde en vej i det, så det ikke bliver så tungt og dyrt,« fortæller Jens Medom Madsen.

Han oplever, at lederne var meget konstruktive med hensyn til, hvordan man kan løfte givertjenesten.

»Det var en fælles indstilling på alle møderne, at de brede skuldre skal bære mere end de små steder,« forklarer generalsekretæren.

»Det vandt meget gehør i forsamlingen, da en leder i Fiskbæk opfordrede os til at lade være med at lave kampagner, hvor vi taler om, hvilken forskel 10 eller 20 kroner kan gøre. Han opfordrede os til at sætte nogle ordentlige tal, som matcher det, der er behov for. Vi behøver altså ikke at stå med hatten i hånden. Der er en vilje til at ville betale det, som missionsarbejdet koster.«

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Tidligere landsleder får ny rolle i Indre Mission
Daniel Præstholm bringer sin teologiske uddannelse og ti års erfaring fra Indre Mission med sig til en nyoprettet stilling med fokus på familier og…
En taknemmelig regionsleder stopper
Efter 10 år i spidsen for medarbejderteamet i Region Nord går Ruth Tideman Nielsen på efterløn den 1. januar 2024. …
Indre Mission er langt fra indsamlingsmål
Gaveindtægterne falder fortsat. Trods positive udsigter tidligere på året tyder meget nu på, at Indre Missions regnskab er på vej mod et underskud.  …

Annoncer