Stor spørgelyst om økonomi på formands- og kasserermøde

112 formænd og kasserere fik vigtig information og ny inspiration. 

Lokale ledere netværkede på formands- og kasserermøderne i Videbæk i april.

Indre Missions formands- og kasserermøde i Videbæk gjorde et positivt indtryk på formanden for Indre Mission i Dejbjerg Henriette Lauridsen, som var en af 112 lokale ledere, der deltog i mødet den 16. april.

»Jeg var noget duperet af at møde så mange seriøse og engagerede frivillige,« forklarer Henriette Lauridsen.

Information om det kommende menighedsrådsvalg var ét af programpunkterne i fællessamlingen inden aftensmaden. Derefter deltes forsamlingen i to med en klar overvægt af deltagere i mødet for kassererne, for de skulle have en meget vigtig og nødvendig information om økonomi.

Økonomichef Henrik Kristoffersen kom flere gange tilbage til det samme budskab:

»Vi skal have oprettet en bankkonto til alle fællesskaber og aktiviteter, hvor der indsamles gaver til arbejdet,« understregede han.

»Indberetter I en fradragsberettiget gave til IM, skal I have oprettet en bankkonto under Indre Missions cvr-nummer.«

Kasserernes spørgelyst var stor. Nogle tog de nye informationer i stiv arm, mens andre sukkede og syntes, at det lød kompliceret.

Livlig erfaringsudveksling

Generalsekretær Jens Medom Madsen styrede slagets gang hos formændene, hvor der mellem de forskellige fællesdrøftelser var livlig snak ved bordene og udvekslinger af erfaringer. Sammensætningen af bestyrelserne, og hvordan man finder nye bestyrelsesmedlemmer, blev vendt.

Et sted var det en stor udfordring, at flertallet over 60 år i IM-fællesskabet stempler ud fra frivillige opgaver. Det betød, at det var meget svært at få en person fra den aldersgruppe med i bestyrelsen.

»Vi har brug for den aldersgruppe i bestyrelsen, og den erfaring de sidder inde med,« sagde formanden.

Der var flere gode indspil til, hvordan man får gode bestyrelsesmøder. Et sted mødes man fra klokken 16 til 18. Et andet IM-fællesskab afsætter en årlig bestyrelsesdag, hvor man går i dybden med emnerne. Et tredje sted spiser man sammen forud for selve bestyrelsesmødet for at styrke det sociale. I et seniorfællesskab holder man bestyrelsesmødet om formiddagen.

Inspiration til bestyrelsesarbejdet

Formanden fra Dejbjerg tog hjem med ny inspiration.

»Jeg blev begejstret over at høre nogle af de andre fortælle om gode initiativer, og jeg har fået inspiration med hjem til konkrete ting, vi kan gøre i vores bestyrelse,« fortalte Henriette Lauridsen.

»Man får blik for, at man ikke bare er en isoleret gruppe i det lokale sogn, men er en del af en større bevægelse.«

Onlinemøder om økonomi

Læs mere om betydningen af, at Indre Mission skal oprette en bankkonto til alle fællesskaber og aktiviteter, hvor der indsamles gaver til arbejdet, og om konsekvenserne på indremission.dk/formand2024. Økonomiafdelingen afholder to onlinemøder den 16. og 21. maj fra kl. 17-19, hvor lokale kasserere og formænd kan få al nødvendig information og stille spørgsmål. Linket til onlinemøderne findes på indremission.dk/formand2024.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
De frivilliges indsats og byens støtte driver Å-festival frem
Engagerede frivillige og opbakning fra lokalområdet er nøgleord for Å-festival, der tiltrak rekordmange deltagere i pinsen. …
Bibelcampingsæson starter med god opbakning og nye initiativer
Årets første to bibelcampinger blev afviklet med god opbakning. Et nyt initiativ til indsamling skal hjælpe med vedligeholdelsen af mødetelte. …
Workshop giver IMU’ere bibelindsigt
Skjern IMU samlede unge fra flere IMU-fællesskaber for at blive klogere på, hvordan Bibelens budskab kan omsættes til praksis. …

Annoncer