Tre dage gav overblik over IM

Den 20.-22. januar var Indre Missions hovedbestyrelse igen samlet til sit januarmøde på Hotel Hebron i København

Tre dage på Hotel Hebron gav tid til mange samtaler.

I 2021 måtte mødet holdes online på grund af coronapandemien, og denne gang var enkelte også tvunget til helt eller delvist at deltage på distancen. Men med de nødvendige forholdsregler kunne bestyrelsesmødet gennemføres næsten som normalt.

Januarmødet er det eneste af årets bestyrelsesmøder, som strækker sig over flere dage. Det giver tid til at behandle de mange årsrapporter fra organisationer og skoler med IM-repræsentanter samt regioner, landsledere og arbejdsgrene og giver bestyrelsen det store overblik over IM’s arbejde. 27 forskellige rapporter var denne gang på dagsordenen. Foruden en række temaer og samtaler med gæster.

Pejlemærker opdateres

En opdatering af bestyrelsens otte pejlemærker, som siden 2011 har hjulpet HB til at prioritere sit fokus, blev diskuteret. Det gav anledning til en grundig drøftelse af, hvordan IM formulerer sine værdier og målsætninger. Flere gav udtryk for, at holdninger og værdier ikke må overskygge, men skal fremme IM’s kald til først og fremmest at forkynde evangeliet. HB besluttede, at en arbejdsgruppe til næste bestyrelsesmøde fremlægger forslag til nye pejlemærker for de kommende fem år.

Både bekymringer og glæder

Rapporterne fra IM’s regionsledere tegner et broget billede af IM’s arbejde rundt i landet. Mange lokale fællesskaber er små, og nogle oplever, at coronatiden har tappet dem for kræfter og frimodighed. Andre steder har man været kreative og fundet nye veje, og generelt er regionernes medarbejdere rykket sammen. Flere bestyrelsesmedlemmer understregede, at store og stærke fællesskaber ikke i sig selv er et mål, og at IM også må tale værdien op af de små fællesskaber med begrænsede ressourcer.

Kirkelige debatter

Ønsket om at forny folkekirkens liturgi var på dagsordenen, og bestyrelsen drøftede biskoppernes seneste beslutninger og den videre proces i liturgiarbejdet, som strækker sig frem til 2030. IM har givet sit besyv med og vil fortsat spille ind, men afventer lige nu, hvad der videre besluttes.

Den aktuelle avisdebat om frelse og fortabelse blev også drøftet. IM har ofte markeret sig tydeligt omkring det spørgsmål, og der var opbakning til, at det ikke er nødvendigt at markere sig ved hver given lejlighed.

Forældrenes ansvar

Rapporten fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler havde bl.a. fokus på udfordringerne med at give troen videre til næste generation og ikke mindst på trosoplæringen i hjemmet. Dette er et fokus, HB ønsker styrket.

Samarbejde mellem generationerne

Rapporten fra IMU gav anledning til en drøftelse af den gode og tillidsfulde dialog på tværs af generationerne i IM. Det er vigtigt for HB, at unge og ældre i bevægelsen kan vandre sammen og ikke taler sig fra hinanden.

Fællesskab med Børkop Højskole

HB havde besøg af forstander Robert Bladt, der orienterede om højskolens aktuelle situation og foreslog en række konkrete områder, hvor samarbejdet med IM kan styrkes. Samtalen bekræftede det stærke fællesskab mellem højskolen og IM, og HB besluttede at forlænge det årlige tilskud til skolens elevstøtte.

Dialog med efterskoler

Fra Odsherreds Efterskole deltog den nye forstander, Lone Aalholt Nielsen, med to fra bestyrelsen til en samtale om skolens situation og fremtid. Skolen ønsker et mere aktivt bagland, og samtalen viste, at der er gode muligheder for, at IM kan støtte op om skolens kristne profil.

HB drøftede i den forbindelse, hvordan den løbende dialog med de tilknyttede skoler generelt kan styrkes.

Københavns Indre Mission glæder sig

Traditionen tro mødtes repræsentanter for Københavns Indre Mission (KIM) med HB. Samtalen var præget af frimodighed, ikke mindst fordi missionshuset Bethesda for første gang i mange år kan notere sig en pænt overskud og udsigt til at blive gældfri. Det skyldes bl.a., at coronatiden har givet nye kunder og flere store udlejninger. Både missionalt og økonomisk er der potentiale til en god udvikling.

KIM er kendetegnet ved mange små grupper og et svagt og sårbart ungdomsarbejde, som også blev drøftet.

Næste møde i HB er den 25. april i Fredericia.
 

Læs mere om hovedbestyrelsen her

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
UngCamp 24: Silende regn og højt humør
UngCamp 24 samlede 800 unge om forkyndelse, undervisning, lovsang og masser af hygge og festlige sommeraktiviteter. …
Unge familier vælger Lystruphave Bibelcamping
Vækst og glade dage præger bibelcampingpladsen syd for Silkeborg, hvor mange nye er kommet til
Vi får lov at så nogle små frø
90 teenagere er på konfirmandkursus på Frøstruphave Efterskole. Det giver Lea og Ida nye bibeloplevelser og venner. …

Annoncer