Webinarer om mødeledelse skal inspirere IM-fællesskaber

Flere fællesskaber har efterspurgt inspiration og ny viden om kreative metoder til at holde møder på. Det har resulteret i en ny kursusserie i mødeledelse, der bliver afholdt som online webinar med opstart i efteråret.

Sprint Aagaard Korsholm bliver underviser på webinaret om mødeledelse.

IM-fællesskaber har udtrykt en stærk interesse for at få ny viden om kreative metoder til mødeafholdelse. Dette ønske blev tydeligt under formands- og kasserermøderne, der blev afholdt i forskellige regioner i Indre Mission sidste år.

Desuden har undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm modtaget mange henvendelser med lignende ønsker fra fællesskaberne.

»Jeg tror, at kristne fællesskaber i dag er bevidste om, at de ikke kan fortsætte med de samme mødeformater år efter år. De ønsker at udforske nye måder at engagere deltagerne på – og at tiltrække for eksempel unge familier,« forklarer undervisningskonsulenten.

Som et svar på dette behov lancerer han en helt ny kursusserie i mødeledelse i løbet af efteråret. Kurset er et online webinar, der bagefter kan ses som video og vil være åbent for alle, der er interesserede i at skabe inspirerende møder.

»Webinaret vil dække grundlæggende retningslinjer for effektiv mødeledelse, hvordan man planlægger et mødeprogram for et halvt år, og hvordan man samarbejder godt med de medvirkende på hver mødeaften. Vi vil også dele værdifulde tips til at engagere deltagerne i mødet,« forklarer Sprint Aagaard Korsholm.

Han tilføjer, at dette kursus i mødeledelse vil bygge videre på den allerede eksisterende inspiration, som findes på hjemmesiden forkyndelsesblomsten.dk. Yderligere information om webinaret kan findes på denne hjemmeside.

Webinarene holdes på fire aftener fra kl. 19-20: 23. oktober, 13. november, 15. januar 2024 og 5. februar 2024.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Hotel Hebron er tilbage i topform
Der har været så godt som udsolgt på Hotel Hebron i løbet af sommeren, og hotellets belægning ligger 11 procent over gennemsnittet i København.  …
Motiverede unge genstarter IMU i Stjær/Galten
Der har været efterspørgsel efter et lokalt fællesskab for unge kristne og efter en pause, er der igen IMU i Stjær/Galten Missionshus. …
Over 1100 IMU’ere er engageret i IMU-fællesskaberne
En rundspørge har vist, at over 1100 unge er aktive i IMU's godt 50 fællesskaber landet over. Mange steder har oplevet en stigning i antallet af…

Annoncer