Folkekirken skal missionere

En uklar forkyndelse af Jesus Kristus som verdens eneste frelser undergraver kirkens mission.

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Når vi leder efter tendenser og udviklinger, søger mange ofte til Danmarks Statistik. Således også for 2022. Derfor er der igen fokus på udmeldelser af folkekirken, faldende dåbstal og det generelle fald i medlemsprocenten.

De kirkelige ledere og debattører drøfter igen mulige forklaringer og sammenhænge og overvejer konsekvenserne på lang sigt. Både indvandring, corona og økonomisk krise bliver nævnt som mulige årsager til tallene.

Kristen tro på retur

Vi har grund til at glæde os over, at det faldende medlemstal i folkekirken ikke er så drastisk som i vores nabolande Sverige og Norge. Men for mig er der ikke tvivl om, at medlemstallet afspejler, at troen på Jesus Kristus som verdens frelser er på retur i vores folk. Og dette sidste er en langt mere alvorlig udvikling end udviklingen i medlemstallet i folkekirken.

Forskellige kirkelige aktører har bidraget med meget forskellige svar på folkekirkens udfordringer. Nogle har endog dristet sig til at hævde, at svaret må være mission. Men her tænkes tilsyneladende snævert på mission i forhold til indvandrere med ikkekristen baggrund.

Dette blev straks modsagt i et spektakulært indlæg fra teologen Lars Sandbeck, der er studielektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. I en klumme i Kristeligt Dagblad hævdede han, at alle mennesker er kristne, uanset om de ved det eller ikke ønsker det.

Indlægget er blevet markant modsagt af religionshistoriker Mikael Rothstein. Han bruger stærke vendinger om Lars Sandbecks tankegang som vanvittig og som et brutalt overgreb på hans personlige ret til at være ateist.

Afslører uklar forkyndelse

Lars Sandbecks tankegang opleves umiddelbart provokerende, hvilket efter hans eget udsagn også er tilsigtet. Men spørgsmålet er, om hans indlæg ikke dybest set afslører den egentlige konsekvens af meget af den tankegang og forkyndelse, som vi også møder i folkekirken. En uklar tale om frelsen. En forkyndelse, som viger tilbage fra at tale klart om, at Jesus Kristus er verdens eneste frelser, og at vi alene frelses ved dåbens og troens forening med ham.

Der er kun ét svar på folkekirkens og troslivets tilbagegang i vores folk: Mission. Evangeliet om Jesus Kristus som verdens eneste frelser må forkyndes og formidles med alle tænkelige midler til alle, som vil høre det – udøbte så vel som døbte.

Seneste blogindlæg
Find balancen mellem ja og nej
Den, der siger ja, gør det nemmere for andre at sige ja. Den, der siger nej, gør det også lettere for andre at sige nej - og sværere at sige ja …
Vi er en rig bevægelse
Indre Mission bæres af passionerede mennesker med hjerter, der banker for Jesus, og som vil skabe de bedste rammer for, at vores fællesskaber og…
Der findes ikke forkerte drenge og piger
Vi kan utilsigtet komme til at presse børn og unge til at tænke, at de er forkerte, når vi stereotypt taler om rigtige drenge og rigtige piger …