Peter Nord Hansen

Vicegeneralsekretær

Korskærvej 25
7000  Fredericia
82 27 12 01 / 26 89 22 01
peter.nh@indremission.dk


Fokusområder

Jeg har særligt fokus på selvforståelse, formål, historie, struktur og ledelse i bevægelsen Indre Mission

Lidt om mig selv

Jeg er født i Vejby på Nordsjælland i 1959. Ældst af seks søskende. Far var landmand og blev senere missionær. Jeg har boet på Nordsjælland, i Midtjylland, i Maribo, i København, på Bornholm, i Aarhus, Odense og Fredericia. Gift med Cecilie, og vi har fem børn. Jeg er teolog og var i 1989-1990 ansat i KFS. Siden juni 1990 har jeg været ansat i Indre Mission. I 1992 blev jeg ordineret som præst i folkekirken. Jeg har været landsungdomssekretær, rejsepræst, landssekretær og er nu vicegeneralsekretær. Det har betydet meget for min tro og min forkyndelse, at jeg fik anledning til at læse centrale skrifter af Luther i min studietid. I fritiden holder jeg af at rejse, sejle og bygge.


Jeg kan tilbyde

  • Gerne tekster og emner, der er centrale i den kristne tro og evangeliet om synderes frelse i Kristus.
  • Tekster og emner, der understøtter de reformatoriske grundsætninger: Nåden alene, Troen alene, Kristus alene og Skriften alene.