Vores arbejde er livsvigtigt

Mange frivillige i Indre Mission drives mere af pligten og nødvendigheden end af oplevelsen af fællesskab

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

På et møde for ledere i folkekirkelige organisationer i sidste uge blev vi præsenteret for en stor undersøgelse af frivillighed i det kirkelige miljø, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har stået for. Undersøgelsen viser bl.a., at mange frivillige i Indre Mission har en anden motivation end frivillige i andre kirkelige og ikke-kirkelige sammenhænge.

I Indre Mission er de frivillige i højere grad drevet af nødvendighed og af pligt, mens frivillige i andre sammenhænge primært er motiveret af det fællesskab, de derved bliver en del af.

Vi har et uudnyttet potentiale

Det er der efter min opfattelse grund til at glæde sig over, men samtidig viser det os, at vi sandsynligvis har et uudnyttet potentiale for at styrke frivilligheden i Indre Mission.

Flere kollegaer fra andre kirkelige organisationer gav på ovennævnte møde udtryk for, at de kunne ønske sig, at der ville være flere hos dem, der også kunne motiveres af nødvendighed eller pligt, fordi de oplever, at deres frivillige arbejde er vigtigt.

Når det netop for mange i Indre Mission er nødvendigheden, der motiverer til at påtage sig frivillige opgaver, er det vel, fordi vi har den opfattelse, at opgaverne er vigtige og nødvendige. Vi er optagede af, at evangeliet om Jesus som vores eneste frelser skal rækkes til så mange som muligt, både børn, unge og voksne. Det er livsvigtigt, og det er stort at få lov til at være med til på alle de mange forskellige måder.

Mere fokus på fællesskabet

Men jeg ser som nævnt et potentiale for at styrke vores frivillige arbejde, hvis vi i højere grad også får det aspekt med, som tilsyneladende er hovedmotivation for frivillig indsats i mange andre sammenhænge. Når man går ind i en stor eller lille, frivillig opgave, bliver man også en del af et fællesskab på en ny og stærkere måde.

Jeg tror, vi kan blive bedre til at italesætte det aspekt, når vi taler med hinanden om en frivillig tjeneste. Måske kan vi også blive bedre til at have fokus på fællesskabsaspektet, når vi skaber rammer for det frivillige arbejde.

Rigtig mange opgaver i det kristne fællesskab løses bedst sammen med andre, og når man arbejder sammen, oplever man også ofte et stærkere fællesskab.

Seneste blogindlæg
Find balancen mellem ja og nej
Den, der siger ja, gør det nemmere for andre at sige ja. Den, der siger nej, gør det også lettere for andre at sige nej - og sværere at sige ja …
Vi er en rig bevægelse
Indre Mission bæres af passionerede mennesker med hjerter, der banker for Jesus, og som vil skabe de bedste rammer for, at vores fællesskaber og…
Der findes ikke forkerte drenge og piger
Vi kan utilsigtet komme til at presse børn og unge til at tænke, at de er forkerte, når vi stereotypt taler om rigtige drenge og rigtige piger …