Hvordan har du det?

Evangeliet sætter fri og modvirker mistrivsel og ensomhed.

Når du afspiller videoen tillader du cookies fra YouTube
Accepter & AfspilAccepter for alle videoer & Afspil
×

Når vi mødes, lyder spørgsmålet ofte: »Hvordan har du det?« Og automatsvaret følger: »Tak, fint.« Men er det ærligt? Tør vi gå dybere med svaret, eller skal vi undlade spørgsmålet, når vi ikke har intentionen, tiden og overskuddet til at tage et ærligt svar alvorligt?

Flere nationale forskningsprojekter peger på en høj mistrivsel blandt unge – men ikke alene blandt unge. Konkret viser det sig gennem markant flere diagnoser med depression, angst o.l. En udvikling, som har stået på gennem de seneste 10 år.

Kender ikke svarene

En ungdoms- og trivselsforsker fra Aarhus Universitet beretter i en udgivelse i marts 2023, at vi nok har flere målinger af mistrivsel, men i mindre grad et klart billede af, hvad årsagen er, eller hvilken indsats der skal svares med. Skyldes det præstationspres, smartphones, en skrøbelig unge-generation eller andet?

Forskeren er tilbageholdende med at trække et specifikt svar frem. I IM kender vi heller ikke alle svarene. Men vi kender godt problemerne, som også rækker ind i det kristne fællesskab. Hvordan modarbejder vi det i IM-fællesskaberne?

Selve evangeliet har en frigørende karakter i forhold til vores syn på vores egenværdi som mennesker. Vi må se os elsket og værdsat i så stor en grad, at Jesus gik i døden og overvandt den for os. Præstationen ligger hos ham og ikke hos os.

Samtidig står vi - forhåbentlig - sammen i et forpligtigende, favnende og omsorgsfuldt fællesskab, hvor ensomhed skal have svære vilkår.

På kant med friheden

Dog kan vi til tider også få flyttet præstationen ind i fællesskabet og forkyndelsen. For eksempel når vi har for lidt fokus på Guds indgriben og for meget fokus på vores egen tilbedelse. I så fald kan vi komme på kant med evangeliets frihed og få hevet perfektionskulturen med ind i det kristne fællesskab og i vores forståelse af evangeliet.

Trivsel udfolder sig sjældent i et tomrum uafhængigt af sammenhænge og relationer. Forskeren fra Aarhus Universitet fremhæver, at særligt de relationelle forhold har stor betydning. Det har betydning for, om vi ser os selv som en værdifuld del af verden.

For mig at se har vi et unikt budskab og et fællesskab, der kan forebygge og endda helbrede mistrivsel blandt unge og ældre i alle livssituationer.

Lad os slippe evangeliet løs til værn mod mistrivsel og ensomhed.

Seneste blogindlæg
Der findes ikke forkerte drenge og piger
Vi kan utilsigtet komme til at presse børn og unge til at tænke, at de er forkerte, når vi stereotypt taler om rigtige drenge og rigtige piger …
Bibelsyn er en del af troens liv
Det vanskelige ved at forstå Bibelen skyldes ikke uklarhed, men menneskers begrænsninger
Husk hvor du er
Jeg snyder både mig selv og dem, jeg er sat sammen med, hvis jeg kun er sammen med dem, der ligner mig