Familiearbejdet må have varme hjerter

Vi skal turde være sårbare og ærlige omkring, at livet ikke altid er nemt, siger Brian Kallestrup Nielsen

»Jeg vil altid gerne møde folk med åbenhed og se det bedste i den anden person,« siger 44-årige Brian Kallestrup Nielsen, der for nylig er tiltrådt som landsleder for Indre Missions Familiearbejde.

»Ærlighed betyder rigtig meget for mig. Det er essentielt for at opbygge tillid,« siger han og pointerer vigtigheden af at tale til hinanden og ikke om hinanden. Han elsker at møde folk og skabe en god relation, og det er på det grundlag, han nu tager fat på landslederrollen.

Brian er gift med Annette på 20. år. Sammen har de to drenge på 14 og 16 år og en pige, der ganske vigtigt fylder 13 lige om lidt.

Familien er base

»Familien betyder alt for mig! I familien har man de helt nære relationer, hvor man kan være tryg og være sig selv. Familien er base for tryghed,« siger Brian.

Brian har arbejdet som folkeskolelærer i 14 år. Her har han ofte observeret, hvor meget det betyder for børnene, at familien fungerer, og modsat hvad der udfordrer børnene, når familien ikke fungerer, eller der sker et brud i familien.

Han brænder for at se på, hvad familiearbejdet kan gøre, for at færre familier ender i mistrivsel eller skilsmisse, og hvordan familiearbejdet kan støtte, hvis der sker brud i familier.

Dialog som løsning

Brian ser en tendens i samfundet, der udfordrer ægteskabet og familielivet.

I stedet for at tænke på, at jeg selv skal have det maksimale ud af livet, tror jeg, vi skal tænke på, hvad vi kan give

»Vi har kun det ene liv, så jeg kan godt forstå tanken om, at vi skal have det maksimale ud af det. I den kontekst kan vi måske godt blive fanget i at søge videre efter lykke, hvis vi ikke oplever at få det optimale udbytte,« siger han.

»I stedet for at tænke på, at jeg selv skal have det maksimale ud af livet, tror jeg, vi skal tænke på, hvad vi kan give. Det kræver, at vi bærer over med hinanden, og at vi gør en indsats for at forstå hinanden,« udfordrer han.

Her bringer Brian dialogen ind som en afgørende løsning.

»Dialogen er vigtig, for at vi kan få forståelse for hinanden. Hvis dialogen forsvinder, og man begynder at tage tingene for givet, kan det give et pres på relationen,« siger han.

Han påpeger, at der er brug for en bevidst indstilling, hvis man vil opretholde ønsket om og tiden til dialog i ægteskabet.

»Der er så meget, der kan presse på udefra, såsom mangel på tid, krav, sygdom og børn, men i bund og grund handler det nok ikke så meget om, at vi ikke har tid, men om at vi skal tage os tid til det,« siger Brian.

Han kan selv se på sin mobil, hvor meget tid han har brugt på skærmtid den seneste uge, og han mener, at det generelt er et oplagt sted at hente tid til dialog.

Et andet opmærksomhedspunkt er også at huske at prioritere familien og ægteskabet.

»Familiearbejdet måtte gerne stå med et stort skilt, der kaldte til service, ligesom displayet i bilen kalder på service,« foreslår Brian.

Han bemærker, at familiearbejdet allerede har tilbud om både dialog, netværk og konkret hjælp i de forskellige livsfaser, og at udfordringen er at få gjort opmærksom på tilbuddene.

Fædre på banen

Brian vil også gerne have fædre mere på banen i familielivet. Han mener, at det ville være godt, hvis endnu flere fædre tog et større medansvar i familien.

I sit arbejde som folkeskolelærer har Brian set utallige eksempler på, at det oftest er mødrene, der svarer på skolens informationer og er synlige i børnenes hverdag.

»Mange fædre gør det rigtig godt, men der er også fædre, der får trukket sig, eller som bliver skubbet ud af de stærke kvinder. Jeg tror, vi kunne have både glæde og gavn af, at forældrene på det her område deltes mere om opgaverne,« vurderer han.

Selvfølgelig kan der i nogle situationer være en værdi i, at en af forældrene tager sig fuldt ud af et område, men det handler om at finde en balance, hvor forældrene også viser hinanden respekt for den andens opgaver og gennem dialog finder en fælles vej, pointerer Brian.

Den største opgave

Selv ser han det som den største opgave at være far. En opgave, han tager meget seriøs.

»Jeg synes, der har været meget fokus på rollen som mand og rollen som kvinde, men vi mangler fokus på rollen som far,« siger Brian.

»For mig vil farrollen altid være den vigtigste.«

Han har lagt mærke til, at der i Bibelen også tales direkte til fædrene.

»Vi skal se det vigtige i den særlige faderopgave, vi har fået, og vi skal turde træde ind i den, selvom vi kan fejle,« udfordrer han.

Teenagefaren bruger selv meget energi på at være en god far. På trods af, at han ved, han ofte fejler, arbejder han hver dag på, hvordan han kan blive endnu bedre.

»For mig er den første og største missionsmark at være far,« siger Brian.

Han negligerer ikke, at den primære relation skal være til Gud, men han påpeger, hvor vigtigt det er at tage forældrerollen på sig og træde i karakter.

»Sammen med min kone er vores primære opgave at være forældre. Vi skal hjælpe børnene til at få en bevidsthed om, at de er værdifuldt skabt og ubetinget elskede,« understreger han.

Sårbar og ærlig

Landslederen peger på, at det er vigtigt at turde se sin sårbarhed i øjnene, og han mener, at der er brug for, at den bliver italesat mere.

»Jeg kunne godt have en drøm og et håb om, at vi i vores fællesskaber – både i de store IM-fællesskaber og i bibelgrupper – kunne dyrke en kultur for åbenhed og ærlighed, så vi kunne gøre op med alt det, vi hele tiden synes, vi skal. At vi turde være sårbare og ærlige omkring, at livet ikke altid er nemt,« siger Brian.

Han påpeger, at alle har en sårbar side, og at det gerne skulle være okay at være en del af et fællesskab, selvom man ikke er perfekt.

»Vi skal turde snakke med hinanden og vise tillid til, at det, vi har sagt og gjort, har været i den bedste mening,« siger Brian.

Han understreger også betydningen af at have nære relationer, hvor man i særlig grad kan være sårbar.

»Alle bør have en at være fortrolig med,« siger Brian.

Alligevel må han se i øjnene, at det ikke altid er sådan for alle. Erkendelsen af, at mange har lidt under corona, når de er blevet valgt fra og ikke har været nogens nære relationer, gør ham trist.

Han opfordrer til, at man råber op, hvis man føler sig alene, og han henviser til flere personer i Bibelen, der har råbt højt på Jesus, fordi de led.

Samtidig opfordrer han alle folk til at møde hinanden, som Jesus gjorde.

»Vi må se på Jesus og på, hvordan han møder mennesker. Han møder alle med kærlighed, ærlighed og værdighed. Og han tager sig tid til det enkelte menneske. Han har en oprigtig varme.«

Den varme ønsker Brian også, at familiearbejdet må bære frem:

»Familiearbejdet må have de varme hjerter.«

Menneskets særlige værdi

Brian ønsker, at der gøres op med den tendens til perfektionisme, som han ser i samfundet. Samtidig ønsker han, at fokus på en anden perfekthed bliver husket:

»Vi er perfekte, da vi er skabt i Guds billede!«

Den pointe vil Brian gerne have frem. Også gennem sit arbejde som landsleder. Han mindes sin barndoms lørdagsklub, hvor de sang sangen Når jeg ser din himmel.

»Sangen stoppede med sætningen ‘hvad er da et menneske?’ som understreger, hvor små og ubetydelige, vi er, men det er jo ikke der, salmen slutter. I verset efter står der: ‘Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det’,« citerer Brian.

»Vi er skabt i Guds billede. Gud har skabt os til at trives og lykkes. Vores værdi ligger i, at vi er skabt af Gud. Den ligger aldrig i noget, vi har gjort.«

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Seneste artikler
Flere hundrede takker ja til to minutter om dagen
Appen Ord til eftertanke bruges af flere og flere.
Podcasten Bibelsnak starter op igen med ny vært
Ungdomskonsulent Bjarke Brondbjerg, der er ny vært på Bibelsnak, ønsker at give folk mod på selv at læse i Bibelen.  …
Nye positive tiltag på Sydsjælland og Lolland-Falster
Legestuen i Maribo og ungdomsgruppen i Næstved gør en forskel.

Annoncer