IM-fællesskaber kan være svære at komme ind i

Et punkt på dagsordenen kom til at gøre særligt stort indtryk, da Indre Missions Hovedbestyrelse den 20. november var samlet til årets sidste møde. 

Hovedbestyrelsen var mødt fuldtalligt frem til novembermødet på Indre Missions Hus.

Ved mødet blev der budt velkommen til det nyeste medlem af hovedbestyrelsen (HB), Rasmus Kiilerich Breindahl, der er valgmenighedspræst i Bykirken i Favrskov.

Den nye landsleder i IMU, Filip Bangura Fyhn, var inviteret til en præsentationssamtale, som handlede om, hvad han tager med ind i opgaven som ny landsleder, og hvilke tanker han gør sig om IM's ungdomsarbejde. Filip har i forvejen et godt kendskab til IMU, og han brænder for, at IMU kan sætte en god retning for de mange unge, som IM har kontakt med.

Impuls spiller en vigtig rolle

Redaktionen for impuls var inviteret til en samtale om den rolle, magasinet spiller for sammenhængskraften og den fælles fortælling både i og udenfor IM. Samtidig er impuls i dag udfordret af et vigende abonnementstal og dermed også en presset økonomi. På den baggrund var der lagt op til en samtale om, hvilke forventninger bestyrelsen har til magasinet i fremtiden.

HB udtrykte stor tilfredshed med impuls og opbakning til redaktionens arbejde. Men bestyrelsen udtrykte også en forståelse for den udfordring, det er at ville lave et kirkeligt magasin, som er relevant for en bred læserskare, samtidig med at det er et foreningsblad og officielt organ for IM. Det er en spænding, som redaktionen løbende arbejder med.

IM-kulturen kan virke ekskluderende

Et punkt, som kom til at fylde meget og gjorde stort indtryk på bestyrelsen, var besøget af en nyomvendt kvinde, som delte sine udfordringer med at finde sig til rette i IM's fællesskab. Hun fortalte om mange gode oplevelser, men pegede også på, hvordan sproget, omgangsformerne og kulturen mange steder kan virke ekskluderende for nye kristne. Fra samtaler med andre i IM havde hun oplevelsen af, at hun ikke var den eneste, der sad med denne ensomhedsfølelse. Den findes også hos mennesker, der har været en del af IM-fællesskabet gennem mange år.

Bestyrelsen gav hele vejen rundt udtryk for stor taknemlighed for hendes mod og insisteren på, at IM's venner og ledelse har nogle vigtige udfordringer på dette område. Det er et felt, som bestyrelsen ønsker at arbejde meget mere med i de kommende år.

IM's arbejde blandt singler, UNO, blev også præsenteret af lederen, Kirsten Borum Poulsen. Det gav anledning til en samtale om, hvordan denne del af IM's fællesskab bliver favnet og italesat.

Fremtidens årsmøder

Bestyrelsen har ved flere møder drøftet formen og indholdet af fremtidens årsmøder. En arbejdsgruppe havde til dette møde lavet en analyse af forventninger og muligheder og opstillet en række forskellige scenarier, der alle opererer med, at der hvert andet år holdes årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping. Forskellige alternativer de øvrige år er i spil, og Daglig Ledelse blev bedt om at sammenfatte bestyrelsens kommentarer til et konkret forslag.

Faldende gavetal

Ved novembermødet skal det kommende års budget godkendes, og estimaterne for det indeværende års regnskab skal justeres en sidste gang.

Fra et forventet mindre overskud ser 2023-regnskabet nu ud til at lande på et underskud. Det skyldes især, at gavetallene har været faldende og ikke har kunnet indfri forventningerne til 2023. Hotel Hebron, IM-genbrug og Mørkholt Strand Camping har overrasket positivt, men det opvejer ikke de vigende gaveindtægter.

Budgettet for 2024 blev godkendt med et minus på 350.000 kr. Det forudsætter fortsat gode afkast fra virksomhederne, og at gavetallet stabiliserer sig. Det sidste kalder på nye givere og på trofasthed fra alle, som vil bære med på IM's mission.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
UngCamp 24: Silende regn og højt humør
UngCamp 24 samlede 800 unge om forkyndelse, undervisning, lovsang og masser af hygge og festlige sommeraktiviteter. …
Unge familier vælger Lystruphave Bibelcamping
Vækst og glade dage præger bibelcampingpladsen syd for Silkeborg, hvor mange nye er kommet til
Vi får lov at så nogle små frø
90 teenagere er på konfirmandkursus på Frøstruphave Efterskole. Det giver Lea og Ida nye bibeloplevelser og venner. …

Annoncer